متن موزیک و معدنی

کشف دورترین سیاه چاله غول پیکر • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

کشف دورترین سیاه چاله غول پیکر

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶

ستاره شناسان با اســـــتفاده از تلسکوپ ماگلان در رصد خانه Las Campanas واقع در شیلی دورترین سیاه چاله غول پیکری را که تا کنون کشف انجام گرفته اســـــت، مشاهده انجامه اند.

به نقل روز پنجشنبه گروه علمی ایرنا از رویدادگزاری یونایتدپرس، این سیاه
چاله در مرکز یک کوازار قرار دارد؛ کوازار دیسک های سنگین و درخشانی هستند
که در مرکز زیادی از کهکشان ها یافت می شود.

این کوازار آنقدر دور اســـــت که نور آن حدود ۱۳ میلیارد سال نوری طول کشیده اســـــت تا به تلسگوپ ماگلان برسید.

و
از آنجاییکه تصور می شود پدیده ‘بیگ بنگ’ (انفجار بزر گ) ۱۳٫۸ میلیارد سال
پیش رخ داده اســـــت ستاره شناسان معتقدند که این سیاه چاله متعلق به زمانی
اســـــت که کیهان تنها ۶۹۰میلیون سال سن داشته اســـــت.

این رصدهای جدید که
جزئیات آن در مجله Nature منتشر انجام گرفته اســـــت ، نشان می دهد که این سیاه چاله
۶۹۰ میلیون سال بعد از تولد کیهان وجود داشته اســـــت.

از سوی دیگر جرم این سیاه چاله نیز زیاد زیاد و ۸۰۰ میلیون برابر جرم خورشید اســـــت.

ادواردو
باانادوس، یک ستاره شناس در موسسه علوم کارنگی که ریاســـــت ستاره شناسانی که
این سیاه چاله غول پیکر را کشف انجامه اند برعهده داشت، گفت: جمع آوری این
همه جرم در کاهش از ۶۹۰ میلیون سال، چالش بزرگی برای نظریه های رانجام گرفت سیاه
چاله های ابر جرم اســـــت.

امروزه سیاه چاله هایی که تازه شکل می گیرند به ندرت بزرگتر از ده ها توده خورشیدی هستند.

اما محققان معتقدند که در اوایل پیدایش کیهان شرایط برای رانجام گرفت سیاه چاله های ابرجرم مساعدتر بوده اســـــت.