متن موزیک و معدنی

کشف بقایای یک اقیانوس در سیاره "سرس" • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

کشف بقایای یک اقیانوس در سیاره “سرس”

دسته بندی : معدنی تاریخ : سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

در دو تحقیق جدید که با اســـــتفاده
از داده‌های فضاپیمای “داون”(Dawn) انجام انجام گرفته، نشانه‌هایی از وجود یک
اقیانوس سراسری در سیاره کوتوله “سرس”(Ceres) در گذشته، یافت انجام گرفته اســـــت.


به
گزارش ایسنا و به گرازش از گیزمگ، از زمانی که فضاپیمای “داون” در سال ۲۰۱۵
وارد مدار “سرس” انجام گرفت نشانه‌هایی قطعی از وجود یخ و مولکول‌های ارگانیک در
قطب‌های این قمر کشف انجام.


ماموریت این فضاپیما در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ به پایان می‌رسید،
اما مقامات ناسا ترجیح دادند که در مدار سیاره کوتوله “سرس” بماند و بررسی
افزایشی انجام دهد.


نخستین داده‌های ارسال انجام گرفته از سوی این فضاپیما نشان می‌داد که
ترکیبات آلی در سطح سیاره کوتوله “سرس” دیده می‌شود. پس از دستیابی به
اهداف ماموریت، محققان متوجه انجام گرفتند این فضاپیما همچنان سوخت دارد و می‌تواند
همچنان کار کند.


محققان تیم هدایت فضاپیمای “داون” برای ماموریت جدید آن قصد
دارند آن را به ارتفاع ۱۹۲ کیلومتری سطح آن برسانند. پیش از این نزدیک‌ترین
ارتفاع به سطح “سرس” حدود ۳۸۴ کیلومتر بوده اســـــت.سرس” نخستین سیاره کوتوله کشف‌انجام گرفته و
بزرگ‌ترین سیارک در کمربند سیارکی و بین مدار مریخ و مشتری اســـــت. قطر آن ۹۴۵
کیلومتر اســـــت و از نظر بزرگی سی و سومین جرم شناخته انجام گرفته سامانه خورشیدی اســـــت.


سرس” یک‌سوم جرم کمربند سیارکی را تشکیل می‌دهد و تنها شئ شناخته انجام گرفته کمربند سیارکی اســـــت که دارای تعادل هیدرواســـــتاتیکی اســـــت.


حال دو تحقیق جدید با اســـــتفاده از داده‌های این فضاپیما نشان
می‌دهند که این سیاره کوتوله در گذشته دارای یک اقیانوس سراسری بوده اســـــت و
در حال حاضر نیز ممکن اســـــت مقادیری آب در زیر سطح آن وجود داشته باانجام گرفت.

“جولی کاســـــتیلو”(Julie Castillo) یکی
از محققانی که در هر دو مطالعه حضور داشته اســـــت در رابطه با این کشف جدید
گفت: هرچه افزایش با این سیاره کوتوله آشنا می‌شویم متوجه می‌شویم که محیط
آن فوق‌العاده پیچیده و متغیر اســـــت و زمانی دارای حجم زیادی از آب بوده اســـــت.


در یکی از این تحقیقات جدید محققان با اســـــتفاده از داده‌های
فضاپیمای “داون” ترکیبات ساختارهای درونی این سیاره کوتوله را مورد بررسی
قرار دادند و داده‌های فضاپیما را با شبیه‌سازی‌ها مقایسه انجامند و به این
نتیجه رسیدند که در سه ناحیه آتشفشانی و یک کوه مرتفع در سرس اختلافاتی
وجود دارد.


در بررسی پوسته این سیاره کوتوله محققان به این نتیجه رسیدند
که چگالی آن زیاد به یخ نزدیک اســـــت اما اســـــتحکام آن زیاد بالاتر از یخ اســـــت
که این موضوع زیاد عجیب و جالب اســـــت.


در این مکان مطالعه دوم به بررسی‌های مختلفی پرداخته اســـــت که در آن مشخص انجام گرفت پوسته این سیاره در طول زمان چه تغییراتی انجامه اســـــت.


با توجه به مدل‌سازی‌های انجام انجام گرفته به احتمال زیاد ترکیبی از
یخ، نمک، سنگ و هیدرات کلاترات – جامد بلوری که در آن مولکول‌های آب به
صورت فراگیر مولکول‌های گاز را احاطه می‌کنند-  پوسته این سیاره را
ساخته‌اند.


این ترکیب با اینکه چگالی آن برابر با یخ اســـــت اما ۱۰۰۰ برابر یخ اســـــتحکام دارد.


از طرف دیگر مدل‌سازی‌ها نشان می‌دهند که سرس در گذشته
کوه‌های زیاد افزایشی داشته اســـــت که در طول زمان دچار فرسایش انجام گرفته‌اند و این
اتفاق باید به دلیل وجود اقیانوس در سطح آن بوده باانجام گرفت.


 قدر ظاهری “سرس” از زمین بین ۶٫۷ تا ۹٫۳ اســـــت و بنابراین حتی
در درخشان‌ترین حالت، چنان تاریک اســـــت که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود، مگر
اینکه آسمان به انجام گرفتت تاریک باانجام گرفت.


سرس” در نخست ژانویه ۱۸۰۱ توسط “جوزپه
پیاتسی” در پالرمو کشف‌ انجام گرفت. ابتدا به عنوان یک سیاره در نظر گرفته انجام گرفت، اما
در دهه ۱۸۵۰ زمانی که اشیای دیگری در مدار مشابه کشف انجام گرفتند، به عنوان یک
سیارک طبقه‌بندی انجام گرفت.


هسته “سرس” از سنگ و گوشته آن از یخ تشکیل انجام گرفته‌ اســـــت و ممکن اســـــت اقیانوسی از آب مایع در زیر لایه یخ داشته باانجام گرفت.


در ژانویه ۲۰۱۴، انتشار بخار آب از مناطق مختلف “سرس” کشف انجام گرفت.
این مسئله غیرمنتظره بود، چون انتشار بخار آب از ویژگی‌های ستاره
دنباله‌دار اســـــت و اجرام بزرگ در کمربند سیارکی این ویژگی را ندارند.


تصویر‌هایی که در ژانویه ۲۰۱۵ در حالیکه فضاپیما به “سرس” نزدیک
می‌انجام گرفت، گرفته می‌انجام گرفت و وضوح آن‌ها زیاد از تصویر ها گذشته بود، نشان داد که
“سرس” سطحی پوشیده از آتشفشان دارد.دو نقطه روشن متمایزی(یا سپیدایی بالا) که داخل یک
دهانه(متفاوت با نقاط روشنی که قبلاً در تصویر ها گرفته انجام گرفته با تلسکوپ هابل
وجود داشت) در تصویر ها گرفته انجام گرفته در ۱۹ فوریه ۲۰۱۵ دیده انجام گرفت، موجب انجام گرفت منشأ
آن‌ها یخ فشان‌ها یا فوران آب در نظر گرفته شود. در ۳ مارس ۲۰۱۵، یکی از
نقل کردگویان ناسا گفت: «نقاط احتمالاً موادی مانند یخ یا نمک هستند که زیاد
منتصویر‌کننده نور هستند، اما وجود یخ‌فشان‌ها بعید اســـــت».

در ۱۱ مه ۲۰۱۵، ناسا تصویری را با وضوح بالا منتشر انجام که به
جای یک یا دو نقطه در واقع تعدادین نقطه را نشان می‌داد. در ۹ دسامبر ۲۰۱۵،
دانشمندان ناسا گزارش دادند که نقاط درخشان روی “سرس” ممکن اســـــت مربوط به
نوعی نمک، بویژه آب نمکی باانجام گرفت که حاوی منیزیم سولفات هگزا
هیدریت(MgSO۴·۶H۲O) اســـــت؛ نقاط روشن همچنین ممکن اســـــت با خاک رس غنی از آمونیاک مرتبط باانجام گرفت.در ژوئن ۲۰۱۶، بررسی این نقاط با طیف مادون قرمز مشخص انجام که با سدیم کربنات (Na۲CO۳) سازگاری افزایشی دارد و نشان می‌دهد که فعالیت‌های زمین‌شناسی احتمالاً در ایجاد نقاط روشن دخالت داشته‌اســـــت.


سرس” احتمالا بازمانده سیارات
ابتدایی اســـــت که در ۴٫۵۷ میلیارد سال پیش در کمربند سیارکی شکل‌گرفت، گرچه
اکثریت سیارات ابتدایی سامانه خورشیدی داخلی(شامل پایان قمرها و اجرام
هم‌اندازه مریخ) یا با یکدیگر ادغام انجام گرفته‌اند و سیارات زمین‌سان را تشکیل
دادند یا توسط مشتری از سامانه خورشیدی خارج انجام گرفتند. اعتقاد بر این اســـــت که
“سرس” نسبتاً دست‌نخورده باقی‌مانده‌ اســـــت. یک نظریه جایگزین پیشنهاد می‌کند
که “سرس” در کمربند کویپر تشکیل انجام گرفته و بعد به کمربند سیارک‌ها مهاجرت
انجامه‌ اســـــت. کشف نمک آمونیاک در دهانه اوکاتور، فرضیه به وجود آمدن “سرس” در
خارج از منظومه شمسی را تقویت می‌کند.


از اهداف این ماموریت اســـــتفاده از اشعه گامای فضاپیما و
طیف‌سنج نوترونی برای مطالعه لایه بالایی پوسته “سرس” اســـــت تا میزان یخ آن
را اندازه بگیرد.


طبق گفته مسئولان این پروژه، فضاپیمای “داون” تا ماه آوریل
۲۰۱۸ فعال خواهد بود و بر خلاف فضاپیمای کاسینی که به جو زحل کوبیده انجام گرفت تا
بسوزد، فضاپیمای “داون” در مدار خود باقی خواهد ماند تا آسیبی به این سیاره
کوتوله نرسد.


نتایج این دو تحقیق به ترتیب در ژورنال‌های علمی Geophysical Research و Earth and Planetary Science Letters منتشر انجام گرفته اســـــت.