متن موزیک و معدنی

کشف بزرگترین "ناحیه آقاه" زمین در دریای عربی • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

کشف بزرگترین “ناحیه آقاه” زمین در دریای عربی

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

یک تیم از دانشمندان انگلیسی به
وسیله هشدارات جمع‌آوری انجام گرفته توسط ربات‌های زیر آب، ارزیابی واضحی از
اندازه و انجام گرفتت بزرگترین ناحیه آقاه بر روی زمین ارائه انجامه‌اند.


به نقل ایسنا و به گرازش از بیخانومس اینسایدر،
ربات‌ها در دو دهه گذشته رانجام گرفت چشمگیری داشته‌اند و محققان ربات‌هایی را
توسعه می‌دهند که از تدریس زبان پلن‌نویسی به کودکان تا انجام وظیفه به
عنوان دستیار شخصی، هر کاری را انجام می‌دهند.

آنها همچنین توانایی کشف و مستندسازی برخی از شرایط محیطی
متاثر از تغییرات اقلیمی را دارا هستند. برای مثال، پهپادهای اقیانوس‌پیما
وظیفه گشت و گذار در اقیانوس‌ها و جمع‌آوری داده‌های ارزشمند را دارند که
می‌تواند به طور مشخص توسط دانشمندان برای ارزیابی اثرات فوری و بلندمدت
تغییرات آب و هوایی اســـــتفاده شود.

اکنون برخی از نتایج شگفت‌آور از ماموریت‌های انجام انجام گرفته توسط
ناوگان ربات‌های زیردریایی به دست آمده اســـــت. اخیرا آنها از بزرگترین “ناحیه
آقاه” موجود در جهان در نزدیکی ساحل عمان پرده‌برداری انجامه‌اند.

نتایج این بررسی ناخوشایند بود، زیرا آنها نه تنها مسائلی که
دانشمندان قبلا شناخته انجام گرفته بودند را تأیید انجامند، بلکه مشخص انجام گرفت عمق فاجعه
زیاد از حد تصور اســـــت.

دانشمندان دانشگاه آنگلیا(UEA) انگلیس، نظارت بر این تحقیق را بر عهده داشتند.

ناحیه آقاه(Dead zone) یا مناطق
کم‌اکسیژن، مناطقی در اقیانوس‌های جهان و دریاچه‌های بزرگ هستند که در آنها
اکسیژن مورد نیاز برای حمایت از حیات دریایی در عمق پایین و نزدیک به
پایین آب تخریب انجام گرفته اســـــت.

این پدیده در اثر آلودگی‌های مواد غذایی زیاد از توان ترمیم، در نتیجه فعالیت‌های بشری، همراه با دیگر علت‌ها به وجود آمده اســـــت.

ناحیه آقاه به طور مستقیم با تغییرات آب و هوایی مرتبط اســـــت.
وقتی آب گرم می‌شود، اکسیژن کاهشی را نگه می‌دارد و این امر وقتی با روان
انجام گرفتن فاضلاب و پسماندهای کشاورزی به آب دریا همراه شود، بدین معنی اســـــت که
فاجعه رخ خواهد داد.

در دهه ۱۹۷۰ اقیانوس‌شناسان به افزایش این مناطق آقاه پی
بردند. این افزایش در مناطق ساحلی، که در آن خانومدگی آبزیان متمرکز اســـــت،
افزایش رخ می‌دهد. قسمت‌های گسترده‌ای از وسط اقیانوس‌ها، که به طور طبیعی
فعالیت حیاتی کمی دارند، در ردیف “مناطق آقاه” در نظر گرفته نمی‌شوند.

در ماه مارس سال ۲۰۰۴ زمانی که پلن زیست محیطی سازمان ملل
متحد به تازگی تأسیس انجام گرفته بود، وجود ۱۴۶ ناحیه آقاه در اقیانوس‌های جهان که
در آنها به دلیل پایین بودن سطح اکسیژن، خانومدگی دریایی نمی‌تواند پشتیبانی
شود، گزارش انجام گرفت

.

جزئیات مربوط به کاوش و یافته‌های جدید دانشمندان دانشگاه
“آنگلیا” در یک مطالعه با عنوان “کنترل‌های فیزیکی بر توزیع اکسیژن و
پتانسیل “دنیتراته‌سازی”(کاهش نیترات و تولید انجام گرفتن نیتروژن) در شمال غربی
دریای عربی منتشر انجام گرفت.

این تحقیق به طور خاص با دنبال اســـــتفاده از روش‌های مختلف برای
“بررسی تفاوت‌های فضایی و فصلی در نسبت اکسیژن آب در خلیج عمان و آب‌های
وارد انجام گرفته به دریای عربی مورد مطالعه قرار گرفت.

محققان مناطق کم‌اکسیژن را که به دلیل تغییرات اقلیمی و
اســـــتفاده از مواد شیمیایی کشاورزی منجر به ایجاد ناحیه آقاه می‌شوند بررسی و
شناسایی انجامند.

ربات‌هایی که به اندازه انسان هستند، به مدت ۸ ماه این
ماموریت را در عمق ۱۰۰۰ متری انجام دادند. ناحیه آسیب دیده در عمق بین ۲۰۰ و
۸۰۰ متری اســـــت و وسعتی به اندازه ۱۶۵ هزار کیلومتر مربع، یعنی زیاد از مساحت
کشور اسکاتلند دارد.

نقشه زیر نشان می‌دهد که چگونه مناطقی از اقیانوس که نزدیک به
مناطق منطقهی واقع انجام گرفته‌اند، مستعد تبدیل انجام گرفتن به مناطق آقاه و یا داشتن مناطق
آقاه هستند که در حال رانجام گرفت نیز هستند.

محققان احساس می‌کنند که داده‌های آنها ارزیابی دقیق‌تری از
کمبود یا فقدان اکسیژن را در این ناحیه ارائه می‌دهد، زیرا به آنها اجازه
می‌دهد فراتر از پیش‌بینی‌های سطحی ساده ارزیابی کنند.

دکتر “باســـــتین کوئست”، پژوهشگر ارانجام گرفت این مقاله، عمق فاجعه را
مورد بحث قرار داد: تحقیقات ما نشان می‌دهد که وضعیت در واقع خطرناک اســـــت و
ناحیه آقاه موجود در این ناحیه به سرعت در حال گسترش اســـــت.

وی افزود: به صورت حتم که همه ماهی‌ها، گیاهان دریایی و سایر
حیوانات دریایی برای ادامه حیات به اکسیژن نیاز دارند، بنابراین آنها
نمی‌توانند در این شرایط خانومده بمانند. این یک مشکل زیست‌محیطی واقعی اســـــت.
به طور جدی اخطار می‌دهم که این دریا در حال مرگ اســـــت.

پیام این تحقیق واضح اســـــت؛ با وجود اکسیژن در اقیانوس‌های جهان، مقدار زیادی مواد مغذی مورد نیاز برای حفظ حیات دریایی فراهم می‌شود.

دکتر “کوئست” می‌افزاید: این یک مشکل زیست‌محیطی واقعی اســـــت و
عواقب جدی برای انسان‌هایی دارد که به اقیانوس‌ها برای تامین غذا و اشتغال
تکیه می‌کنند.

قبلا، بزرگترین ناحیه آقاه ثبت انجام گرفته در اقیانوس‌ها، در خلیج
مکزیک ثبت انجام گرفته بود، جایی که پسماندهای کشاورزی، جلبک‌های فصلی ایجاد انجامه
بود که افزایش اکسیژن این خلیج را مصرف می‌انجامند.

در حالی که محققان احتمال وجود چنین ناحیه مرگی را از سال‌ها
پیش می‌دادند، اما تنش‌های ناحیه‌ای مانع از تحقیق و بررسی آنها تا کنون
انجام گرفته بود.

دریای عربی پهنه‌ای آبی اســـــت در شمال اقیانوس هند، میان شبه‌جزیره
عربستان و هندوستان، در شمال متصل به دریای عمان که به خلیج فارس
می‌پیوندد.

دریای عربی، جزئی از اقیانوس هند به‌ شمار می‌آید. حداکثر پهنای دریای
عربی را ۲۴۰۰ کیلومتر و حداکثر ژرفای آن را ۵ هزار متر برآورد انجامه‌اند.

این تحقیق در مجله Geophysical Research Letters منتشر انجام گرفته اســـــت.