متن موزیک و معدنی

کتابچه محاسبات بانک خاخانومی • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

کتابچه محاسبات بانک خاخانومی

دسته بندی : معدنی تاریخ : شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: اســـــتفاده از این عنصر راکتیو در شبکه‌های برق به دو صورت انجام می‌گیرد الف: مدارهای الکتریکی ب: شبکه‌های صنعتی و خطوط انتقال انرژی آنچه در این کتاب بررسی انجام گرفته اســـــت، محاسبات خاخانوم و مشخصات آن در شبکه‌های صنعتی اســـــت، که به منظور کاهش توان راکتیو و ابداًح ضریب قدرت در شبکه‌های الکتریکی مورد اســـــتفاده قرار می‌گیرد، اغلب خاخانوم را همفاز کننده ساکن و یا جبران ساز ساکن نیز می‌نامند.

 

امروزه، اســـــتفاده از این گونه خاخانوم‌ها در شبکه‌ها و تاسیسات برقی جایگزین جبران سازهای دوار انجام گرفته اســـــت زیرا علاوه بر اینکه فاقد مشکلات راه اندازی اســـــت، دارای تلفات اکتیو زیاد ناچیزی می‌باانجام گرفت.

 

در ساختمان‌ها و کارخانجات کوچک صنعتی که با ولتاژ فشار متوسط تغذیه انجام گرفته ولی دارای بار متغیر فشار ضعیف اســـــت، برای تصحیح ضریب توان باید از خاخانوم‌های فشار ضعیف اســـــتفاده شود زیرا تجهیزات کنترل خودکار خاخانومهای ولتاژ پایین ضمن برخورداری از انعطاف پذیری معقول، زیاد ارزانتر از وسایل مشابه فشار متوسط اســـــت، که معمولا به صورت مجموعه‌ای از یک یا تعداد عنصر خاخانوم در یک محفظه منفرد با ترمینال‌های خروجی اســـــتفاده می‌شود. در صنایع بزرگ برای ابداًح ضریب قدرت مدار از بانک خاخانومی اســـــتفاده می‌شود که متشکل از یک گروه از واحدهای خاخانوم که به صورت الکتریکی به یکدیگر متصل انجام گرفته اند می‌باانجام گرفت، مانند یک بانک خاخانومی سه فاز که از سه واحد خاخانومی تک فاز تشکیل انجام گرفته اســـــت. پارامترهایی که باید در یک خاخانوم رعایت شود عبارتند از: میزان عایق بندی، تلفات خاخانوم، دمای محیط و همچنین دمای هوای خنک کننده که از پارامترهای حیاتی محسوب می‌شوند.

 

 

 

حجم:۴۵۸ کیلوبایت