متن موزیک و معدنی

پیشرفت ۸۷ درصدی قطعه نخست پروژه قطار برقی مشهد به گلبهار • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

پیشرفت ۸۷ درصدی قطعه نخست پروژه قطار برقی مشهد به گلبهار

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

به نقل مرجع معدن، هومن گریوانی اظهار انجام: عملیات اجرایی قطار برقی مشهد به گلبهار در ۳ قطعه انجام می‌شود که قطعه نخست آن در ابتدای گلبهار پیشرفت ۸۷ درصدی و قطعه دوم پیشرفت ۸۹ درصدی داشته اســـــت و پل‌های لازم در حال نصب در این محدوده می‌باانجام گرفت.

وی افزود: قطعه سوم قطار برقی مشهد به گلبهار به صورت زیر سطحی اجرا می‌شود که تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت داشته اســـــت.

مدیرعامل شرکت عمران منطقه جدید گلبهار بیان انجام: مناقصه خرید ریل لازم برای راه نیز به انجام رسیده و در مرحله ارزیابی پیمانکار هستیم.

گریوانی در خصوص تامین منابع مالی پروژه نیز گفت: منابع ریالی از راه بودجه و منابع فاینانس با همکاری یک شرکت مشترک چینی و ایرانی دنبال می‌شود که در مرحله اخذ مجوز هستیم.