متن موزیک و معدنی

هانجام گرفتار 1500 محقق بین المللی در مورد سرنوشت انسان و زمین • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

زیاد از هزار و ۵۰۰ محقق از سراسر جهان هانجام گرفتار دادند که تخریب طبیعت به واسطه فعالیت های انسانی، به بدبختی انسان و ویرانی جبران ناپذیر زمین منجر می شود.

به نقل روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از روخانومامه دیلی میل، در این هانجام گرفتار،
محققان از تداوم تهدیدهای فراروی زمین رویداد می دهند و می گویند تغییر وضعیت
اقلیمی زمین، جنگل زدایی، کمبود دسترسی به آب آشامیدنی، انقراض گونه ها و
رانجام گرفت کنترل نانجام گرفته جمعیت انسانی همه فردا انسان و زمین را تهدید انجام میدهند.

محققان
در این نامه که اصل آن در سال ۱۹۹۲ نوشته و به امضای هزار و ۵۰۰ محقق
رسید، اســـــتدلال انجام میدهند که تاثیر فعالیت های انسان بر جهان طبیعی به ‘بدبختی
گسترده انسان’ و سیاره ای منجر انجام گرفته که به طور جبران ناپذیری ویران انجام گرفته
اســـــت.

حال و ۲۵ سال پس از امضای گزارش مزبور توسط محققانی که اکثر آنها
برندگان جایزه نوبل بودند، دیدگاه جامعه علمی جهان درباره فردا زمین
ناامیدکننده تر انجام گرفته اســـــت.

در هانجام گرفتار دومی که به تازگی به صورت آنلاین
منتشر انجام گرفته اســـــت و در واقع به روز رسانی همان هانجام گرفتار نخستیه اســـــت، محققان
اســـــتدلال انجام میدهند که به غیر از سوراخ لایه اخانوم که اکنون تثبیت انجام گرفته اســـــت، سایر
تهدیدهای بزرگی که در سال ۱۹۹۲ به آنها اشاره انجام گرفته بود، بدتر انجام گرفته اند.

به
گفته این محققان، در ۲۵ سال گذشته، از سال ۱۹۹۲ تا کنون میزان آب آشامیدنی
قابل دسترس برای هر نفر از جمعیت جهانی ۲۶ درصد کاهش یافته اســـــت.

-شمار
‘مناطق آقاه’ اقیانوس – مناطقی که حیات دریایی اندکی به دلیل آلودگی و
کمبود اکسیژن وجود دارد – به میزان ۷۵ درصد افزایش یافته اســـــت.

– حدود ۳۰۰ میلیون هکتار جنگل از بین رفته اســـــت که افزایش آنها برای راه اندازی زمین های کشاورزی بوده اســـــت.

– انتشار کربن در جهان و متوسط دمای هوا بطور مدام افزایش های قابل توجه نشان داده اند.

-جمعیت انسانی به اندازه ۳۵ درصد افزایش یافته اســـــت و در مجموع شمار پستانداران، خخانومدگان، دوزیستان، پرندگان و ماهی در جهان ۲۹ درصد کاهش یافته اســـــت.