متن موزیک و معدنی

نیروگاه‌های CHP و CCHP • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

نیروگاه‌های CHP و CCHP

دسته بندی : معدنی تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: در نیروگاه‌های حرارتی که انواع مختلفی دارند معمولا از حرارت برای تبدیل آب بخار اســـــتفاده میکنند تا به وسیله بخار توربین را به گردش در بیاورند و برق تولید کنند به صورت حتم نیروگاه گازی نیز که جزوه نیروگاه‌های حرارتی اســـــت از هوای داغ و متراکم به جای بخار برای چرخاندن توربین اســـــتفاده میکند. همانطور که میدانیم این نیروگاه‌ها در پروسه تولید برقشان مقدار قابل توجهی از حرارت را تلف میکنند و باعث می‌شود راندمان این نیروگاه‌ها پایین باانجام گرفت. طبق آمار راندمان نیروگاه‌های حرارتی مختلف بین ۱۸ تا ۴۷ درصد می‌باانجام گرفت که متوسط راندمانشان چیزی در حدود ۳۰ درصد اســـــت یعنی ۷۰ درصد انرژی به صورت تلفات‌های حرارتی، الکتریکی، مغناطیسی هدر می‌رود.. به همین دلیل طراحان به فکر این افتادن تا به نوعی از تلفات حرارتی که در نیروگاه‌های حرارتی اتفاق می‌افتد اســـــتفاده کنند و راندمان نیروگاه‌ها را بالا ببرند.
تولید با هم گرما و برق (CHP):

CHP که مخفف عبارت Combined Heat and Power اســـــت به معنای تولید با هم دو نوع انرژی می‌باانجام گرفت. به عبارت دیگر اگر شما از یک منبع انرژی دو نوع انرژی در محل مصرف دریافت کنید یک سیستم CHP دارید.CHP عبارتی مختص به تولید برق نیست مثلا هنگامی که شما در زمستان از بخاری ماشینتان اســـــتفاده می‌نمایید از سوخت دو نوع انرژی حرکتی و گرمایی گرفته اید در نیتجه شما یک واحد CHP در ماشینتان دارید. همانطور که تا الان متوجه انجام گرفته اید واحد‌های CHP نزدیک به مصرف می‌باشند در نتیجه واحد‌های CHP در صنعت برق در محل مصرف توسط نیروگاه‌های کوچک که به DG یا تولید پراکنده معروف هستند ایجاد می‌شود که این امر مزایای دیگری نیز به همراه دارد. وقتی که برق یک شبکه به صورت نیروگاه‌های کوچک در نقاط مختلف کشور تامین بشود نخستا که تلفات الکتریکی که در خطوط انتقال اتفاق می‌افتاد از بین میرود یا زیاد کم می‌شود دوما قابلیت اطمینان شبکه بالا می‌رود، چون برق از نقاط مختلفی تامین می‌شود در نتیجه قطعی هم کم‌تر می‌شود. پس CHP معمولا در نیروگاه‌های DG یا تولید پراکنده برای تولید با هم برق و حرارت در محل مصرف ایجاد می‌شود. در ادامه تعداد تصویر برای توضیح بهتر این موضوع می‌آوریم.

 

نیروگاه‌های CHP و CCHP 

 

نیروگاه‌های CHP و CCHP

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌نمایید یک واحد CHP کوچک با عنوان micro chp unit در خانه وجود دارد که انرژی گاز ورودی ۱۰ تا ۲۵ درصد تبدیل به الکتریسیته انجام گرفته اســـــت و ۷۰ درصد از انرژی گرمایی تولید نیز برای گرم انجامن آب و گرمایش خانه اســـــتفاده انجام گرفته و ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز به صورت تلفات از خانه خارج انجام گرفته اســـــت.

اســـــتفاده‌های دیگر سیستم CHP:

سیستم CHP در زمینه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی (بویژه گلخانه ها)، تجاری (Commercial) و مسکونی (residential) اســـــتفاده می‌شود و بنابراین اندازه‌های متنوعی از آن وجود دارد. اســـــتفاده از CHP تن‌ها به تولید برق و آب داغ یا بخار کم فشار محدود نمی‌شود و اتفاقاً در اندازه‌های بزرگتر آن از توان محور برای بکار انداختن کمپرسورهای چیلر، یخچال‌های صنعتی و یا هوای فشرده و از حرارت اســـــتحصالی برای گرمایش محیط بطور مستقیم، چیلرهای جذبی و حرارت موردنیاز فرفرداای صنعتی مانند خشک کن اســـــتفاده می‌شود.

واحد‌های CCHP:

CCHP که مخفف Combined Cooling ,Heat and Power می‌باانجام گرفت به معنای تولید با هم برق، سرما و حرارت می‌باانجام گرفت. به این قبیل سیستم‌ها که به طور با هم برق، گرما و سرما تولید می‌شود، اصطلاحاً Trigeneration یا CCHP گفته می‌شود. در شکل زیر می‌توانید یک سیستم CCHP را مشاهده نمایید.

 

نیروگاه‌های CHP و CCHP