متن موزیک و معدنی

نحوه حفاظت آنتن های منصوب در قسمتهای میانی دکل • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نحوه حفاظت آنتن های منصوب در قسمتهای میانی دکل

دسته بندی : معدنی تاریخ : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: نحوه حفاظت آنتن های منصوب در قسمتهای میانی دکل در برابر برخورد مستقیم صاعقه را در تصویر زیر مشاهده می کنید. همانطور که مشاهده می کنید دو الکترود افقی بدین منظور در قسمت میانی دکل باید نصب شود.

نحوه حفاظت آنتن های منصوب در قسمتهای میانی دکل