متن موزیک و معدنی

موتور تكفاز دو خاخانومي • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

موتور تكفاز دو خاخانومي

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: موتور دو خاخانومي هم گشتاور راه اندازي و هم گشتاور كار بزرگي دارد. در اين موتور القايي تكفاز دو خاخانوم موازي در ابتداي راه اندازي با يكي از سيم پيچها به صورت سري به كار گرفته مي شوند.

يكي از خاخانومها الكتروليتي و ديگري روغني ميباانجام گرفت. ظرفيت خاخانوم الكتروليتي معمولاً تعداد برابر ظرفيت خاخانوم روغني ميباانجام گرفت. در موقع راه اندازي خاخانوم الكتروليتي در ۷۵% دور نامي موتور توسط رله مغناطيسي يا كليد گريز از مركز از مدار خارج انجام گرفته و سيم پيچ كمكي با خاخانوم دائم كار با سيم پيچ اصلي در مدار باقي ميماند. مزاياي موتور دو خاخانومي گشتاور راه اندازي زياد ، كار ملايم و گشتاور نیکو در حال كار ميباانجام گرفت. سيم پيچهاي اصلي و كمكي اين موتور ها مشابه يكديگر هستند.

 

موتور تكفاز دو خاخانومي 
كاربرد: موتور هاي دوخاخانومي در يخچالهاي صنعتي، كمپرسور ها ، سوخت پاشها،موتورهاي بالابر ،دستگاههاي تعداد كاره نجاري و پمپ ها و بطور كلي مواردي كه لازم اســـــت تا موتور هاي يك فاز دو خاخانومي گشتاور راه اندازي و نيز گشتاور زياد ايجاد كنند.

تغيير جهت چرخش: براي معكوس كردن جهت چرخش مانند موتورهاي با راه اندازي خاخانومي عمل ميشود.