متن موزیک و معدنی

مقاوم سازی درایو کنترل سرعت ژنراتور القایی از دو سو تغذیه به ازاء سرعت‌های مختلف توربین بادی • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


در این مقاله ایده کنترل برداری مستقیم برای ژنرانور القایی روتور سیم پیچی انجام گرفته که با مبدل VSI به شبکه قدرت متصل انجام گرفته اســـــت بکار رفته اســـــت. کنترل گشتاور و شار در این روش به ترتیب به کنترل غیر مستقیم توان‌های اکتیو و راکتیو منجر می‌شود.