متن موزیک و معدنی

مقاله طراحی CNC قابل کنترل با PC • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مقاله طراحی CNC قابل کنترل با PC

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: در این مقاله یک نمونه CNC اخانوموع مته یا به عبارتی مته اتوماتیک که با PC قابل کنترل اســـــت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این دستگاه در دو بعد الکترونیکی و پلن نویسی کامپیوتری بحث خواهد انجام گرفت، بطوریکه نحوه تعریف نقاط مورد نظر جهت سوراخ کاری و نیز نحوه انتقال نوک مته بر روی نقطه تعریف انجام گرفته، نحوه کالیبراسیون اتوماتیک سیستم و نیز مدارات کنترل الکترونیکی و درایوهای مربوط به Step motor‌های کنترل کننده موقعیت مکانیکی مته، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
دشوار افزار الکترونیکی
بلوک دیاگرام دشوار افزار سیستم C.N.C
نرم افزار سیستم
بلوک دیاگرام نرم افزار C.N.C
ساختار مکانیکی
نتیجه گیری

 

 

حجم: ۴۳۰ کیلوبایت