متن موزیک و معدنی

معرفی کابل و انواع آن • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

معرفی کابل و انواع آن

دسته بندی : معدنی تاریخ : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن :

کابل:

در صورتی که تعداد سیم در کنار یکدیگر به کمک یک غلاف و یا لایه عایقی دوم قرار گیرند تشکیل یک کابل را می‌دهند.

تقسیم بندی کابل‌ها از نظر شکل هادی:

معرفی کابل و انواع آن

کابل‌های از نظر شکل هادی (شکل سطح مقطع) به دو دسته تقسیم می‌شوند که هر دسته با حروف خاصی نمایش داده می‌شود؛ که هادی‌های گرد را با حرف (r) و هادی‌های مثلثی (سکتور) را با حرف (S) نمایش می‌دهند.

تقسیم بندی کابل‌ها از نظر تعداد رشته:

کابل‌ها از نظر تعداد رشته در نوع تک رشته (مفتولی) و افشان یا تعداد رشته وجود دارند که کابل‌های تعداد رشته را با (m) و با حرف (e) نمایش می‌دهند.

تقسیم بندی کابل‌ها از نظر کاربرد:

کابل‌ها از نظر کاربرد به دو دسته‌ی کابل‌های مسلح که برای تحمل ضربه ها، فشار، نفوذ رطوبت و سایر عوامل دارای محافظ اند و دیگر کابل‌های غیر مسلح که فاقد محافظ اند تقسیم میکنند.

عایق کابل:متناسب با نوع مصرف عایق کابل از مواد مختلف ساخته می‌شود. این مواد عبارتند از:

۱- کاغذ‌های آغشته به روغن‌های مخصوص

۲- مواد لاســـــتیکی

۳- PVC

حروف مورد اســـــتفاده برای نام گذاری کابل ها:

معرفی کابل و انواع آن

رنگ بندی سیم‌های کابل:

معرفی کابل و انواع آن

در کابل‌ها به دلیل اینکه تعدادین سیم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند این امکان وجود دارد که سیم‌ها با یکدیگر اشتباه گرفته شود به همین دلیل عایق سیم‌ها را در رنگ‌های متفاوت تولید می‌کنند؛ که این رنگ بندی نیز خود از اســـــتانداردی که در این زمینه وجود دارد تبعیت می‌کند که در زیر آورد انجام گرفته اســـــت.

معرفی کابل و انواع آن