متن موزیک و معدنی

معرفی نیروگاه کارون ۳ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

معرفی نیروگاه کارون ۳

دسته بندی : معدنی تاریخ : شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

ژنراتور نیروگاه کارون ۳ از نوع سنکرون از نوع محور عمودی می‌باانجام گرفت. قطعات داخلی این نیروگاه توسط شرکت‌های داخلی ساخته انجام گرفته اســـــت به طوری که ۹۰ درصد قطعات ساخت داخل و ۱۰ درصد باقی مانده نیز از اتریش وارد انجام گرفته اند.