متن موزیک و معدنی

معرفی سیم و انواع آن • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

معرفی سیم و انواع آن

دسته بندی : معدنی تاریخ : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

هادی:

به طور کلی به موادی که دارای رسانایی بالایی هستند و می‌توانند برق را با تلفات کم منتقل کنند هادی گفته می‌شود که در بین مواد مختلف طلا، مس، نقره جزوه بهترین هادی‌ها هستند.

عایق:

موادی که دارای رسانایی صفر هستند و یا به عبارتی دیگر برق را از خود عبور نمی‌دهند عایق گفته می‌شود. همانند انواع پلاســـــتیک، شیشه، چوب…

سیم:

سیم‌ها وسایلی هستند که در آن از یک هادی به منظور انتقال برق و از یک عایق به منظور جلوگیری نشت برق به اطراف و محافظت اســـــتفاده می‌شود.

تقسیم بندی سیم ها:

معرفی سیم و انواع آن

۱-سیم مفتولی یا سیم تک لا:این نوع سیم که به سیم خشک نیز معروف اســـــت دارای یک رشته هادی می‌باانجام گرفت و به دلیل این که قابلیت فرم دهی دارد عموما در تابلو برق‌ها اســـــتفاده می‌شود. ولتاژ نامی این نوع سیم ۷۵۰/۴۵۰ ولت اســـــت و برای جریان‌های مختلف، با سطح مقطع عای ۱.۵ تا ۲۴۰ میلی متر مربع ساخته میشود.

معرفی سیم و انواع آن
۲-سیم افشان: سیم‌های افشان به دلیل این که از تعداد زیادی سیم مسی نازک به هم تابیده تشکیل انجام گرفته اند نرم بوده و دارای قابلیت انعطاف بالا می‌باشند به همین دلیل از آن‌ها در سیم کشی ساختمان اســـــتفاده می‌شود. ولتاژ نامی این سیم‌های افشان ۵۰۰/۳۰۰ ولت اســـــت؛ و با توجه به جریان عبوری در سطح مقطع‌های مختلف موجود می‌باشند.

معرفی سیم و انواع آن
۳-سیم نیمه افشان:این سیم‌های چیزی بین سیم‌های مفتولی و افشان می‌باشند یعنی تعداد رشته‌های این نوع سیم به مراتب از سیم‌های افشان کم‌تر بود و در نتیجه انعطاف آن نیز از سیم‌های افشان کاهش می‌باانجام گرفت. ولتاژ نامی این سیم ۷۵۰/۴۵۰ ولت اســـــت و زمینه‌های کاربرد روی آن مشابه سیم‌های مفتولی اســـــت.

نام گذاری سیم ها:

برای نام گذاری سیم‌ها ها و کابل‌ها به مولفه‌هایی همچون نوع عایق، جنس هادی، شکل هادی و … حروفی را نسبت داده اند که از کنار هم قرار گرفتن این حروف دقیقا می‌توان به نوع سیم و کابل و مورد مصرف آن پی برد.

این حروف عباتند از:

N:نشان دهنده سیم مسی نرم انجام گرفته یا به عبارتی سیمی که طبق اســـــتاندارد VDE آلمان ساخته انجام گرفته اســـــت.

Y.: عایق P.V.C دور هر رشته اســـــت.

S. و Z.:علامت سیم‌های مخصوص

F: علامت سیم‌های نرم

A.:برای سیم کشی داخل لوله‌ها

M. به مفهوم سیم‌های مقاوم در مقابل رطوبت اســـــت.

در زیر تعداد نمونه از سیم‌های پر کاربرد آورده انجام گرفته اســـــت.

موارد مصرف حروف مشخصه

سیم تک لا با روکش پلاســـــتیک برای سیم کشی ساختمان NYA

سیم افشان با روکش پلاســـــتیک برای سیم کشی ساختمان NYAF

سیم مخصوص با روکش پلاســـــتیک برای سیم کشی ساختمان NSYA

سیم مقاوم در مقابل رطوبت NYM

سیم با روکش پلاســـــتیک مخصوص برای روشنایی و لوازم خانگی NYZ

سیم برای مصرف لوستر و دلیلغ‌ها NYFA

سیم دو رشته‌ای برای مصرف روشنایی (دولا) NYFAZ

سیم مکالمه و رویدادی Y.
سیم کواکسیال T.

سیم کواکسیال: