متن موزیک و معدنی

مزرعه بادی ای که قادر اســـــت برق کل جهان را تامین کند! • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، بر اساس نتایج این مطالعه که توسط دو محقق موسسه علوم کارنگی در دانشگاه اســـــتنفورد آمریکا انجام انجام گرفت، ساخت یک پروژه تولید انرژی تجدیدپذیر به اندازه کشور هند در سراسر اقیانوس اطلس به کل جهان اجازه می‌دهد که به انرژی پایدار دسترسی یابد و نیازهای خود را تامین کند.

برای ساخت چنین پروژه بزرگی به ویژه پروژه‌ای که به همکاری بین المللی و سطوح قابل توجه سرمایه نیاز دارد، احتمالا موانع زیاد بزرگی نیز وجود دارد؛ اما این پروژه اجازه دستیابی به مقادیر زیاد انرژی دستکم موثرتر از انرژی حاصل از مزارع بادی ساحلی را می‌دهد.

در این مطالعه، محققان متوجه انجام گرفتند که اگر یک مزرعه بادی در سرتاسر وسعت سه میلیون کیلومتر مربعی اقیانوس اطلس شمالی برپا شود، می‌تواند تقریبا معادل انرژی مورد اســـــتفاده امروز، انرژی تولید کند.

‘آنا پوسنر’ و ‘کن کالدیرا’ دو محقق موسسه علوم کارنگی در دانشگاه اســـــتنفورد از این مطالعه که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر انجامند، نتیجه گرفتند که انرژی بادی در دسترس در اقیانوس اطلس شمالی برای تامین انرژی کل جهان کافی اســـــت.
این دو محقق دریافتند که سرعت باد بر فراز اقیانوس‌های زمین ۷۰ درصد افزایش از سرعت آن بر فراز خشکی‌ها اســـــت.

با این حال پیچیدگی و مسائل مرتبط با این بهره برداری از انرژی باد فراتر از نصب توربین‌های متعدد در راه توفان‌های قوی اســـــت.

هر چه توربین‌های افزایشی به یک مزرعه بادی اضافه شود، نیروی درگ (نیرویی در درون سیالات جهت بازداشتن اجسام از حرکت) ناشی از تیغه‌های در حال چرخش ان‌ها به طور موثری میزان انرژی ناشی از هوای در حال حرکت را که می‌تواند به برق تبدیل شود، محدود می‌کند.

تحقیق نشان داده اســـــت که این تاثیر، تولید برق از مزارع بزرگ بادی روی زمین را حدود۵ .۱  وات در متر مربع محدود می‌سازد.

شبیه سازی جدید نشان داد که در اقیانوس اطلس شمالی این محدودیت به اندازه قابل توجهی افزایش اســـــت و امکان تولید تن‌ها زیاد از شش وات در متر مربع را میسر می‌سازد.

پژوهشگران همچنین متوجه انجام گرفتند که تولید برق از یک مزرع بزرگ بادی در اقیانوس اطلس شمالی، علاوه بر مسایل اقتصادی و سیاسی، عمدتا فصلی خواهد بود به طوری که خروجی این مزرعه در فصل تابستان به یک پنجم متوسط سالانه افت می‌کند.

آن‌ها ادامه دادند: به صورت حتم حتی در این صورت، برق کافی برای تامین تقاضای انرژی همه کشورهای اتحادیه اروپا تولید خواهد انجام گرفت.