متن موزیک و معدنی

مدیران شرکت مهندسی و توسعه نفت به ماهمنطقه رفتند • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مدیران شرکت مهندسی و توسعه نفت به ماهمنطقه رفتند

دسته بندی : معدنی تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

به نقل روابط عمومی گروه صنعتی مرجع معدن در این بازدید یک روزه که به دعوت گروه صنعتی مرجع معدن از شرکت مهندسی توسعه نفت بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای توسعه ای شرکت ملی نفت حامی ساخت داخل انجام می انجام گرفت تعداد ۲۰ نفر از مدیران ، مجریان و کارشناسان طرحهای شرکت متن از مراحل خط تولید لوله و خصوصا آزمایشگاه گاز ترش بازدید نمودند . در حاشیه بازدید جلسه آشنایی با تولیدات و پروژه های گروه صنعتی مرجع معدن نیز برگزار انجام گرفت  .

گفتنی اســـــت : روابط عمومی گروه با تاکید مدیرعامل، پلن ریزی جهت بازدید سایر شرکتهای بزرگ توسعه دهنده و بهره بردار در دستور کار قرارداده اســـــت در ادامه نظرات مدیران ارانجام گرفت شرکت مهندسی و توسعه نفت از بازدید انجام انجام گرفته را ملاحظه می فرمایید .
 
سید جلال الدین بلادی در حاشیه بازدید از شرکت لوله سازی ماهمنطقه ضمن بیان این مطلب افزود: برای فردا این مکان سرمایه گذاری نیکوی صورت پذیرفته انجام گرفته ، مخصوصا” برای صنایع اســـــتفاده کننده نفت و گاز و همچنین صنایع ساخت لوله های فولادی حامل و انتقال دهنده و نیز پوشش هاي مربوط به آن ، به همین دلیل نیاز جدی به حمایت عملی دارد و اگر حمایت شوند قطعا” در فردا صنعت کشور زیاد موثرخواهند بود.

وی اظهار داشت : اگر بتوانیم پلن ریزی داشته باشیم که صنایع بزرگ به سمت تولیدات صنایع داخلی رهنمون شوند قطعا” می شود برای فردا این صنایع پلن ریزی دقیق تری انجام داد دلیل که هم اکنون شاید از یک دهم پتانسیل خود در این زمینه بهره ببرند.

بلادی خاطر نشان انجام : به صورت حتم خودصنايع نیز باید برای معرفی محصولات وارايه آنها اقدام جدی و موثر و ارتباطات ساخانومده داشته باشند.

وی در پایان بیان انجام: دنبال از این بازدید نیز بنابر همین اصل بود و امیدوارم همه از توان تولید داخلی در فردا نزدیک بهره مند شویم.

 

 


محصولات داخلی در رقابت جدی با خارجی ها هستند

مجری طرح دیس پاچینگ جناب جناب آقا عزیزاله عباسی شرکت توسعه مهندسی نفت گفت : محصولات داخلی و ایرانی در رقابت جدی با محصولات خارجی هستند.

عزیزاله عباسی ضمن بیان این مطلب افزود: در این جا صنایع بزرگی مرتبط با پروژه ها و طرح های ما وجود دارد.

وی اظهار داشت : این مکان یکی از کارخانه های بزرگ لوله سازی کشور اســـــت و باید می آمدیم و از نزدیک با کار آن آشنا می انجام گرفتیم و بر آن صحه بگذاریم که تولیدات داخلی قابل رقابت با نوع مشابه خارجی خود هستند.

جناب آقا عباسی ادامه داد : آنچه وظیفه ماســـــت نگاه جدی و افزایش به صنایع داخلی اســـــت .

وی بیان داشت : امکانات در این مکان زیاد عالی اســـــت. جاده های دسترس ریلی ، دریایی و زمینی از پتانسیل های زیاد موثر این ناحیه اســـــت و از همه حیاتیتر اين که این صنایع در قلب اســـــتان خوزستان که خود قلب صنعت نفت کشور اســـــت واقع انجام گرفته و ویژگی آن این اســـــت که اکثر طرح های ما هم در این مکان اجرا می شوند که این امر نوید فردا زیاد نیکو برای این صنایع اســـــت .

 

باید از حداکثر توان داخلی سود جست

مجری طرح میدان نفتی مسجد سلیمان جناب جناب آقا سید رضی طباطبایی تاکید انجام: باید از حداکثر توان داخلی اســـــتفاده انجام.

جناب آقا طباطبایی گفت : بازدید از کارخانه لوله سازی نیز بنابر همین دنبال واصل صورت پذیرفت که زیادمثمر ثمر بود.

وی اظهار داشت : باید از پایان توان ایرانی برای صنایع مختلف خصوصا پروژه های شرکت متن اســـــتفاده نمائیم و نخستویت خود را اســـــتفاده از محصولات شرکت های داخلی قرار دهیم تا آنها نیز درجهت مرغوبیت کالا و توسعه واحدهای خود گام بردارند.

تا توسعه نباانجام گرفت نیاز مطرح نمی شود

مدیر پژوهش و فناوری شرکت مهندسی و توسعه نفت جناب آقا نوروزی گفت : تا توسعه نباانجام گرفت نیاز مطرح      نمی شود. 

جناب آقا نوروزي ضمن بیان این مطلب افزود : همچنین تا نیاز مطرح نشود نوآوری و هزینه انجامن هم مطرح نیست .

 وی اظهار داشت: تاریخ نشان داده ایرانیها نیز درچنین مقاطعی زیاد نیکو و موثر عمل انجام میدهند.

نوروزي تاکید انجام : ایرانی همواره ما می توانیم را در همه اعصار نشان داده و به معرض نمایش گذاشته اســـــت.

در ادامه جناب آقا نجاریان مجری طرح نفت و گاز سلمان این شرکت هم خاطر نشان ساخت : الحمدالله محصولات ایرانی رضایت مندی مشتریان را ایجاد انجامه اســـــت به خصوص این گروه و همچنین گروه صنعتی مرجع معدن که با محصولات خود این موضوع را جدا” به اثبات رسانده اند.