متن موزیک و معدنی

مخاطرات دکل‌های برق فشارقوی برای ساکنان محله جوانآقا قصاب • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، نژاد بهرام با اشاره به وجود دکل‌های فشار قوی در محل خانومدگی ساکنان این محل گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده، مجموعه اقدامات و تلاش‌هایی که از سوی ساکنین با وزارت نیرو در خصوص انتقال دکل‌های فشار قوی شده، تاکنون ثمری نداشته و وضعیت نابسامان این خطوط انتقال انرژی (قطعی و افتادن کابل)  به گفته اهالی محل  طی سالیان گذشته باعث کشته انجام گرفتن تعدادی از اهالی محله انجام گرفته اســـــت.