متن موزیک و معدنی

فیلم / مستند تلویزیونی " این مکان دلیلغی روشن اســـــت" • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مستند پنج قسمتی «این مکان دلیلغی روشن اســـــت» داســـــتان برق رسانی به روستا‌های دورافتاده اســـــتان آذربایجان شرقی را روایت می‌کند.

تعداد بازدید : ۳