متن موزیک و معدنی

فیلم/ آیا خطوط انتقال برق سرطان زا هستند؟ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

فیلم/ آیا خطوط انتقال برق سرطان زا هستند؟

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

این فیلم به نیکوی نشان می‌دهد که خطوط انتقال برق چگونه می‌تواند تشعشع ایجاد کند. با توجه به اینکه عبور خطوط انتقال نیرو در هر ناحیه‌ای متناسب با ولتاژ خود دارای آثار و تشعشعات متفاوت اســـــت، از این رو برای حفظ سلامت انسان‌ها و جلوگیری از خسارات جانی و مالی و رانجام گرفت و نمو نباتات طبعاً دارای حریم‌هایی هستند که رعایت این حریم‌ها قانوناً الزامی اســـــت.