متن موزیک و معدنی

فرودگاه باتومی گرجستان • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

فرودگاه باتومی گرجستان

دسته بندی : معدنی تاریخ : جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

فرودگاه بین المللی الکساندر کارتولی باتومی در فاصله دو کیلومتری منطقه باتومی و ۲۰ کیلومتری شمال شرقی منطقه هوپای ترکیه واقع انجام گرفته اســـــت . این فرودگاه بین المللی گرجستان از اســـــتانداردهای روز جهانی برخوردار بوده و از سازمان ملی هوانوردی آمریکا تائیدیه دریافت نموده اســـــت . کد یاتای فرودگاه باتومی BUS و کد ایکائوی آن UGSB می باانجام گرفت . فرودگاه منطقه باتومی در ارتفاع ۳۲ متری از سطح دریا قرار گرفته و دارای ۱۳۹۸ کیلومتر فاصله هوایی تا پایتخت می باانجام گرفت .

مدیریت فرودگاه بین المللی منطقه باتومی بر عهده شرکت تاو ایرپورتز هلدینگ TAV Airports Holding اســـــت . پایانه جدید فرودگاه بین المللی باتومی در سال ۲۰۰۷ میلادی به بهره برداری رسیده اســـــت . ترمینال جدید فرودگاه با مساحت ۴۲۵۶ متر مربع ساخته انجام گرفته اســـــت که قادر به جابجایی ۶۰۰ هزار مسافر در سال می باانجام گرفت . در طی بازسازی هایی که شرکت تاو ایرپورتز هلدینگ در سال ۲۰۰۷ میلادی در این فرودگاه به انجام رساند رفته رفته بر تعداد مسافرانی که از این فرودگاه بین المللی برای سفر اســـــتفاده نمودند افزایش یافت .

منبع : lezatesafar.com