متن موزیک و معدنی

طرح توجیهی تولید نخ POY و FDY -فرصت سرمایه گذاری۱۲۸ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

طرح توجیهی تولید نخ POY و FDY -فرصت سرمایه گذاری۱۲۸

دسته بندی : معدنی تاریخ : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

طرح توجیهی تولید نخ POY و FDY -فرصت سرمایه گذاری۱۲۸

نخ POY : فرآیند تولید این محصول شامل شش مرحله کریستالیزه انجامن چیپس pet ، خشک انجامن چیپس، ذوب انجام گرفتن چیپس در اکسترودر، فیلتر انجامن پلیمر مذاب، عبور پلیمر مذاب از هد دستگاه (اسپیرنت) و سرد انجامن نخ تولیدی می باانجام گرفت.
نخ FDY : نخ POY تولید انجام گرفته با عملیات کشش و حرارت به نخ FDY تبدیل می شود.
خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید پارچه فاســـــتونی
ظرفیت تولید : ۴۰۰٫۲ تن نخ poy – ۴۰۰٫۲ تن نخ fdy
مساحت زمین: ۴۰۰۰ متر مربع
ابعاد اقتصادی طرح تولید پارچه فاســـــتونی
قیمت ماشین الات و تجهیزات تولید پارچه فاســـــتونی: ۳۹۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۱۵۰۰۰۰۰میلیون ریال
پیش بینی شاخص های اقتصادی طرح تولید پارچه فاســـــتونی
نرخ بازده داخلی: ۳۳٫۴۱ درصد
ارزش خالص دارایی: ۲۴۰۰۰ میلیون ریال