متن موزیک و معدنی

طرح توجیهی تولید انواع الکتروموتور -فرصت سرمایه گذاری۱۴۰ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

طرح توجیهی تولید انواع الکتروموتور -فرصت سرمایه گذاری۱۴۰

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

طرح توجیهی تولید انواع الکتروموتور -فرصت سرمایه گذاری۱۴۰

دنبال از اجرای طرح، احداث یک کارخانه تولید الکتروموتور به ظرفیت۱۲۰ هزار عدد در سال با توا نهای متفاوت و با یک نوبت کاری ۸ تایمه درروز و ۳۳۰ روز کاری در سال می باانجام گرفت. طرح فوق در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع و زیربنایی در حدود ۱۶۰۰ متر مربع احداث می گردد.
خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید انواع الکتروموتور
پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۱۲۰ هزار عدد در سال
مساحت زمین: ۴۰۰۰ متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید انواع الکتروموتور: ۲۶ نفر
ابعاد اقتصادی طرح تولید انواع الکتروموتور
قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید انواع الکتروموتور: ۵۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۱۲۶۰۰ میلیون ریال
ارزش خالص دارایی:۱۹۰۰ میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:۲۱ درصد