متن موزیک و معدنی

طرح توجيهي تولید ورقهای پوششی سیمانی -فرصت سرمايه گذاري١٢٢ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

طرح توجیهی تولید ورقهای پوششی سیمانی -فرصت سرمایه گذاری١٢٢

بادر نظر گرفتن خانومجیره تامین در صنعت ساختمانسازی در کنار فناوریهای نوین در بخش سازه باربر، سرمایهگذاری درفناوریهای نوین مورداســـــتفاده در دیوارهای داخلی، خارجی، پوشش سقف و کف نیز ضروری اســـــت.یکی از این محصولات فایبرسمنت برد اســـــت سیستم درایوال سیمانی بدون آزبست فناوریاســـــت که از دهه ۹۰ میلادی به بعد گسترش یافته اســـــت. این محصول متشکل از سیمان و نوعی فیبرسلولزی و مواد افزودنی میباانجام گرفت که با ویژگیهای خاص امکان ساخت خانههای سبک، ارزان و عایق ) حرارت و صوت( را فراهم مینماید.
نوع و مشخصات ورقهای پوششی سیمانی :
این محصول دارای پایه سیمان و اهکی اســـــت و معمولا توسط الیاف یا شبکه بافته انجام گرفته از الیاف شیشه،سلولز، پلیامید و …
تقویت میشود.
بررسی بازار تولید ورقهای پوششی سیمانی:
مصرف کنندگان عمده: صنایع ساختمان سازی
میزان تقاضا : ۴٫۵ میلیون مترمربع درسال
پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید هر طرح: ۴٫۳ میلیون مترمربع
مساحت زمین: ۲ هکتار
سطح زیربنا : ۱۰ هزار مترمربع
امکانات زیربنایی مورد نیازطرح توجیهی تولید ورقهای پوششی سیمانی:
– آب :۴۱۵۶۰ مترمکعب درسال
– برق :۴۲۰۰۰۰۰ KWH
– گاز : ۵۵۳۰۰۰ مترمکعب در سال