متن موزیک و معدنی

طرح توجيهي احداث و راه اندازی تله سیژ-فرصت سرمايه گذاري١١٤ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

طرح توجیهی احداث و راه اندازی تله سیژ-فرصت سرمایه گذاری١١۴

تله‌سیژ نوعی وسیله جابه‌جایی یا بالابر اســـــت که معمولاً در پیست‌های اسکی و برخی پارکهای ناحیه‌ای به کار می‌رود. این بالابر از یک حلقه کابل فولادی پیوسته بین دو ایستگاه تشکیل انجام گرفته که مجموعه‌ای از صندلی‌ها را جابه‌جا می‌کند و معمولاً تعدادی دکل میانی کابل را نگه می‌دارند.
وسیله‌های جابه‌جایی مشابه تله‌اسکی و تله‌کابین هستند که تفاوت‌هایی با تله‌سی‌یژ دارند. تله سیژ ها با کاربریهاى ورزشى، توریستى و حمل ونقل کالا یا انسان احداث می شوند. مناطق احداث تله سیژ براساس نوع کاربرى آنها متفاوت اســـــت. براى احداث تله سیژ در مناطق مختلف کشور باید از سازمانهاى مختلفى مجوزهاى لازم را اخذ انجام.
تله سیژها زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى هستند و ابتدا موافقت ساخت و مجوزهاى نخستیه را باید از این سازمان گرفت. هزینه خرید قطعات و تجهیزات تله سیژ در مقایسه با تله کابین زیاد پائین تر اســـــت این رقم بر اسا داده های روز حدود ۱٫۵ میلیون تومان به ازای هر متر طول تله سیژ میباانجام گرفت.
به صورت حتم عوامل مختلفى ازجمله نوع صندلیها و تجهیزات آن، ناحیه احداث، راه خط مستقیم تله کابین، متراژ تله سیژ، ارتفاع آن از زمین و… در هزینه خرید و نصب تله سیژ تاثیرگذار اســـــت که به صورت حتم سرمایه گذاران هزینه هاى دیگرى مانند حمل ونقل و ترخیص کالاهاى موردنیاز را هم باید بپرداخانومد.
ناحیه احداث تله سیژ در میزان هزینه ها نقش حیاتیى را ایفا م ىکند؛ دلیلکه در بعضى از راهها هنوز جاده اى براى حمل کالاهاى موردنظر احداث نانجام گرفته اســـــت. تله سیژها معمولا با اســـــتفاده از جرثقیلهاى مخصوص نصب میشوند، اما براى نصب بعضى از تله کابی ها از هلیکوپتر اســـــتفاده انجام گرفته اســـــت که همین عوامل قیمتها را دوتعدادان میکند.مدت زمان ساخت یک تله سیژ با توجه به مراحل و دشواریهاى نصب آن، به ناحیه احداث تله کابین بستگى دارد. در بعضى از این مناطق به علت شرایط جوى نامساعد تنها تعداد ماه فرصت نصب و کار وجود دارد که اصطلاحا به آن میگویند تعداد ماه کارى. ماه کارى براى مناطق مختلف متفاوت اســـــت و به همین دلیل تله سیژهایی با یک متراژ و بودجه یکسان در مدت زمان متفاوتى از هم نصب و بهره بردارى میشوند.درآمدزایى تله سیژها بستگى به این دارد که ناحیه احداث آن تا چه حد جزو مناطق توریستى کشور محسوب شود. هرچه ناحیه اى که تله سیژ در آن نصب انجام گرفته، جذابیتهاى بصرى افزایشى داشته و از آب و هواى مساعد و مطبو ع ترى برخوردار باانجام گرفت، مسلما اســـــتقبال آقام از این تله سیژ افزایش خواهد بود. به صورت حتم سرمایه گذاران میتوانند با ساخت مجموعه هاى دیگرى در کنار تله سیژ، درآمدزایى افزایشى داشته باشند.