متن موزیک و معدنی

سنسور صنعتی • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

سنسور صنعتی

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن:

سنسور المان حس کننده‌ای اســـــت که کمیت‌های فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیت‌های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می‌کند.
این سنسور‌ها در انواع دستگاه‌های اندازه گیری، سیستم‌های کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد اســـــتفاده قرار می‌گیرند. عملانجام سنسور‌ها و قابلیت اتصال آن‌ها به دستگاه‌های مختلف از جمله PLC باعث انجام گرفته اســـــت که سنسور بخشی از اجزای جدا نانجام گرفتنی دستگاه کنترل اتوماتیک باانجام گرفت. سنسور‌ها هشدارات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملانجام دستگاه‌ها می‌شوند.

سنسور صنعتی
سنسور‌های بدون تماس:
سنسور‌های بدون تماس سنسور‌هایی هستند که با نزدیک انجام گرفتن یک قطعه وجود آنرا حس انجامه و فعال می‌شوند. این عمل می‌تواند باعث جذب یک رله، کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم گردد.
کاربرد سنسورها:
شمارش تولید: سنسور‌های القایی، خاخانومی و نوری
کنترل حرکت پارچه و امثال آن: سنسور نوری و خاخانومی
کنترل سطح مخاخانوم: سنسور نوری و خاخانومی و خاخانومی کنترل سطح
تشخیص پارگی ورق: سنسور نوری
کنترل انحراف پارچه: سنسور نوری و خاخانومی
کنترل تردد: سنسور نوری
اندازه گیری سرعت: سنسور القایی و خاخانومی
اندازه گیری فاصله قطعه: سنسور القایی آنالوگ

سنسور صنعتی

مزایای سنسور‌های بدون تماس
سرعت سوئیچینگ زیاد: سنسور‌ها در مقایسه با کلید‌های مکانیکی از سرعت سوئیچینگ بالایی برخوردارند، بطوری که برخی از آن‌ها (سنسور القایی سرعت) با سرعت سوئیچینگ تا ۲۵KHz کار می‌کنند.
طول عمر زیاد: بدلیل نداشتن کنتاکت مکانیکی و عدم نفوذ آب، روغن، گرد و غبار و … دارای طول عمر زیادی هستند.
عدم نیاز به نیرو و فشار: با توجه به عملانجام سنسور هنگام نزدیک انجام گرفتن قطعه، به نیرو و فشار نیازی نیست.
قابل اســـــتفاده در محیط‌های مختلف با شرایط دشوار کاری: سنسور‌ها در محیط‌های با فشار زیاد، دمای بالا، اسیدی، روغنی، آب و … قابل اســـــتفاده می‌باشند.
عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ: به دلیل اســـــتفاده از نیمه هادی‌ها در طبقه خروجی، نویز‌های مزاحم (Noise Bouncing) ایجاد نمی‌شود.

سنسور صنعتی

سنسور تماسی:
این نوع سنسور‌ها در اتصالات مختلف محرک‌ها مخصوصا در عوامل نهایی یافت می‌شوند و به دو بخش قابل تفکیک‌اند.
– سنسور‌های تشخیص تماس
– سنسور‌های نیرو- فشار

 

سنسور صنعتی