متن موزیک و معدنی

رویداد - ابلاغیه به‌کارگیری نیروهای بومی • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

رویداد – ابلاغیه به‌کارگیری نیروهای بومی

دسته بندی : معدنی تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

ابلاغیه به‌کارگیری نیروهای بومی

وزیر نفت نحوه به کارگیری نیروهای بومی در اجرای طرح‌های صنعت نفت توسط پیمانکاران طرف قرارداد را ابلاغ انجام. به نقل شانا، متن تکمیل ابلاغیه بیژن خانومگنه، وزیر نفت در ادامه می‌آید: در ماده ۴۷ قانون پلن ششم آمده اســـــت: «کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون پلن، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط اســـــتانی نخستویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، نخستویت با به‌کارگیری نیروهای بومی اســـــتانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با نخستویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.» با توجه به تصریح قانونی بالا، برای به کارگیری نیروهای بومی توسط پیمانکاران در طرح‌های مشمول قانون، لازم به تاکید اســـــت که اقدامات زیر باید به انجام برسد. ۱-در قراردادهایی که منعقد می شود، متن زیر به صآسوده در قرارداد آورده انجام گرفته و پیمانکاران دست نخست و دست دوم ملزم به اجرای آن شوند: « به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی، پیمانکار مکلف اســـــت با هم از اداره کار منطقهستان و اداره کل کار اســـــتان محل اجرای طرح، با ارسال مشخصات نیروهای مورد نیاز خود (مانند مشخصات مهارتی، صلاحیت حرفه ای، سن، مدرک تحصیلی و نظایر آن) درخواســـــت معرفی نیروهای واجد شرایط بومی را بنماید و تنها در صورتی که پیمانکار نتواند افراد مورد نیاز خود را از بین نیروهای معرفی انجام گرفته ادارات کار (ابتدا از منطقهستان و سپس از اســـــتان محل اجرای پروژه)، (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با نخستویت محل سکونت نزدیکتر) انتخاب کند، مجاز به بکارگیری نیروهای واجد شرایط از دیگر مناطق می باانجام گرفت. تبصره۱- پیمانکار باید این شرط را در قراردادهایی با پیمانکاران دست دوم خود نیز درج و بر اجرای آن نظارت نماید. تبصره۲- در ناحیه ویژه اقتصاد انرژی پارس پیمانکاران باید به جای اســـــتعلام از اداره کار منطقهستان از مدیریت ذیربط در سازمان ناحیه ویژه اســـــتعلام کنند.» ۲-در قراردادهایی که پیش از این امضا انجام گرفته، باید به پیمانکاران ابلاغ شود که از این پس به هنگام نیاز به نیروی انسانی، باید به روال مقرر در بند «۱» عمل نمایند.

دیدن پیوند دانلود برای میهمانان امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد شوید