متن موزیک و معدنی

راه اندازی نت عملیاتی در برق اهواز • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

راه اندازی نت عملیاتی در برق اهواز

دسته بندی : معدنی تاریخ : شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶

به نقل مرجع معدن، مسعود صادقی  اظهار انجام: از ابتدای امسال تاکنون گام‌های زیاد نیکوی در جهت جلوگیری از رفع بحران و در راســـــتای خدمت‌رسانی به آقام اهواز برداشته انجام گرفته اســـــت.

وی افزود: باید برای پیشبرد اهداف و پلن‌های صنعت برق، تبادل نظرات و هشدارات در دو بخش کنترل پروژه و نظام پلن‌ریزی نت، گام‌های اساسی برداشته شود تا شاهد موفقیت در این بخش باشیم. در این زمینه به عنوان ناظر بیرونی بصورت هفتگی گزارش‌های زیاد نیکوی از پیشبرد پلن‌ها برای ما ارسال می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر تصریح انجام: تاکنون در جهت راه‌اندازی مجموعه دفتر فنی یا نت اهواز، نسبت به دریافت دو قطعه زمین ۵ هزار متری اقدام انجام گرفته اســـــت و ضرورت دارد این شرکت از تجارب زیاد نیکو و ارخانومده سایر شرکت‌های پیشگام در این راه به لحاظ فرهنگ سازی در راســـــتای اســـــتقرار گروه‌ها اســـــتفاده کند.

صادقی با بیان این‌که در پلن‌ریزی نت باید با نگرشی باز و چشم‌اندازی جدید حرکت شود، عنوان انجام: در این زمینه در تعداد ماه گذشته شاهد تبادل هشدارات معقولی میان برق اهواز با سایر شرکت‌های توزیع برق بوده‌ایم و امیدواریم از همه تجارب بدست آمده در جهت راه‌اندازی نت اســـــتفاده بهینه شود.

وی در خصوص افزایش ضریب امنیت و پایداری شبکه و جلوگیری از قطع فیدر‌ها در زمان‌های بحرانی گفت: باید از تجهیزات جدید مانند کت اوت فیوزها، بوشینگ‌های ترانس و اســـــتفاده از تابلوهای زیر ترانس متناسب با شرایط ناحیه اســـــتفاده شود تا شاهد افزایش و پایداری شبکه برق باشیم.