متن موزیک و معدنی

رانجام گرفت ۱۹۴ درصدی ظرفیت پست‌های فوق توزیع و انتقال برق خوزستان • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

به‌گزارش مرجع معدن، محمود دشت بزرگ در خصوص اقدامات انجام انجام گرفته در پست چغاخانومبیل گفت: با افزایش ۱۰۰ مگنخستت آمپری پست چغاخانومبیل، از تابستان ۹۵ تاکنون افزایش ۶۶۲ مگنخستت آمپری در ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع این شرکت شده که نسبت به مدت مشابه، رانجام گرفت حدود ۱۹۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: عملیات نصب و راه‌اندازی دو دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲.۳۳ کیلو ولت از ۳۰ به ۵۰ مگنخستت آمپر (در مجموع ۱۰۰ مگنخستت آمپر) به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

دشت بزرگ ادامه داد: ارزش سرمایه‌گذاری شده در این پست ۴۷ میلیارد ریال بوده و یکی از اهداف آن تامین و پایداری برق شبکه‌های آبیاری تحت فشار خوزستان (طرح ۵۵۰ هزار هکتاری) اســـــت.

مدیرعامل شرکت برق ناحیه‌ای خوزستان از حیاتی‌ترین اهداف افزایش ظرفیت پست چغاخانومبیل را ظرفیت‌سازی در این ناحیه (شوش) مشکل‌دار دانست و افزود: افزایش ضریب اطمینان و پایداری و توسعه شبکه برق برای مشترکین خانگی و صنعتی، افزایش پایداری، کاهش محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع و افزایش تعداد فیدر‌های خروجی و قابلیت مانور در شبکه توزیع از اهداف افزایش ظرفیت پست ۱۳۲.۳۳ کیلوولت چغاخانومبیل اســـــت.