متن موزیک و معدنی

رانجام گرفت مصرف ۱۱ درصدی انرژی الکتریکی سال ۹۶ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

رانجام گرفت مصرف ۱۱ درصدی انرژی الکتریکی سال ۹۶

دسته بندی : معدنی تاریخ : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن،  جلسه افتتاحیه ارزیابی عملانجام بخش انتقال و فوق توزیع معاونت بهره‌برداری شرکت برق ناحیه‌ای یزد، با حضور گروه ارزیابی توانیر، مدیرعامل، معاون بهره‌برداری و جمعی از مدیران و کارشناسان این معاونت برگزار انجام گرفت.

در این جلسه محمدحسن صباغزادگان، مدیرعامل شرکت برق ناحیه‌ای یزد، با بیان این‌که: لازم اســـــت نگاه به ارزیابی به‌عنوان فرصت برای بهبود سیستم باانجام گرفت؛ گفت: پایداری نیکو و وضعیت معقول شبکه در صنعت برق کشور و خاموشی‌هایی که روزبه‌روز کاهش می‌شود نشانگر بهبود سیستم بهبود به کمک ارزیابی‌های مستمر، بها دادن به نظرات افراد رویداده و صاحب‌نظر و اقدامات برای رفع نقاط قابل‌بهبود اســـــت.

صباغزادگان با اشاره وجود نیرو‌های جوان، با انگیزه و با تجربه در معاونت بهره‌برداری شرکت برق ناحیه‌ای یزد، افزود: با وجود مشکلات تحریم و نقدینگی که گریبانگیر صنعت برق اســـــت؛ خوشبختانه این شرکت در بحث پروژه‌های توسعه‌ای، پروژه عقب‌افتاده ندارد.

صباغزادگان اســـــتان یزد را زیاد از ۷۰ درصد مصرف انرژی الکتریکی در سال ۹۶ اســـــتانی صنعتی برشآقا و تصریح انجام: روند رانجام گرفت مصرف انرژی با دیماند زیر ۷ مگاوات ۱۰ درصد و رانجام گرفت دیماند بالای ۷ مگاوات ۱۸ درصد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بوده اســـــت که در کل فروش انرژی اســـــتان یزد ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون کیلووات تایم با رانجام گرفت ۱۱ درصدی به ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون رسیده اســـــت.

این مقام مسئول در اســـــتان یزد با بیان این‌که با توجه به رانجام گرفت تند مصرف اســـــتان مشکل خاصی در تامین برق نداریم، خاطرنشان انجام: در سال ۹۵ پیک‌بار مصرف ۱۲۳۰ مگاوات بود که با وجود رانجام گرفت ۱۴ درصدی با اقدامات نیکو مدیریت مصرف و ذخیره‌سازی عملیات این میزان در سال ۹۶ را به ۱۴۱۰ مگاوات تایم رسید و ۱۷۰ مگاوات تایم پیک‌سایی شد.

غلامرضا نصیری، معاون بهره‌برداری برق ناحیه‌ای فارس و سر ارزیاب توانیر نیز در این جلسه با اشاره به بهره‌­های فراوان یادگیری و انتقال تجارب هم برای ارزیاب شونده و ارزیابان از عنوان برتر سال گذشته معاونت بهره‌برداری برق ناحیه‌ای یزد یاد انجام.

وی با بیان مشکلات نقدینگی و توسعه و بهینه‌سازی تصریح انجام: رانجام گرفت بار و انتظاری که مسئولان و آقام در تامین برق دارند، حساسیت کار بهره‌برداری را افزایش می‌دهد و لازم اســـــت در فرآیند و کار‌ها باخانومگری شود.

این ارزیابی با دنبال تطبیق عملانجام شرکت‌ها با قوانین کشور، شناسایی و تحلیل نقاط قوت و قابل بهبود و ارائه راهکار‌ها و پیشنهاد‌های لازم در روند ابداًح کار‌ها و همچنین انتقال تجارب ساخانومده بین گروه‌های ارزیابی و شرکت‌های صنعت برق کشور انجام می‌شود.