متن موزیک و معدنی

دود غلیظ برای دومین روز پیاپی بخشی از آسمان آبادان را پوشاند • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، رضا نعیمی اظهار انجام: تایم ۱۷:۴۵ دقیقه عصر پنجشنبه واحد گازکوب فاز سه پالایشگاه آبادانی بدلیل نوسان برق از مدار خارج انجام گرفت.

وی افزود:با حضور به موقع تکنسین‌ها و مهندسان مربوطه این مشکل برطرف انجام گرفت و این واحد بار دیگر وارد مدار تولید انجام گرفت.

مدیر روابط عمومی پالایشگاه آبادان گفت:این مشکل روز گذشته نیز بدلیل نوسانات برق پدیدار انجام گرفت که در کاهش از یک تایم مشکل برطرف انجام گرفت.

بنا بر اعلام مسئولان پالایشگاه آبادان یک تیم ۲۰ نفره از متخصصان این شرکت برای برطرف انجامن مشکل پیش آمده اقدام انجامند.

پالایشگاه نفت آبادان، بزرگترین پالایشگاه ایران اســـــت که سال ۱۲۹۱ هجری شمسی ساخته انجام گرفت و تا آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ بزرگترین پالایشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه ۶۲۸ هزار بشکه در روز بود.

پس از برقراری آتش بس عملیات بازسازی فاز نخست این پالایشگاه با ظرفیت ۱۳۰ هزار بشکه در روز آغاز و فروردین ماه ۱۳۶۸ با حضور مقام معظم رهبری واحد بازسازی انجام گرفته تقطیر ۸۵ وارد مدار تولید انجام گرفت.