متن موزیک و معدنی

دایره کهکشان راه شیری در آسمان • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دایره کهکشان راه شیری در آسمان

دسته بندی : معدنی تاریخ : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

آیا می‌توانیم کل صفحه کهکشانمان را در یک تصویر، به تنهایی بیاوریم؟ بله اما نه با یک بار تصویر گرفتن، همچنین برای هر دو قسمت تصویر، پلن ریزی هایی انجام انجام گرفته اســـــت.

قسمت بالایی تصویر، آسمان شب لبنان را نشان می‌دهد که در شمال خط اســـــتوا قرار دارد و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ (ماه خرداد یا تیر ۱۳۹۶) گرفته انجام گرفته اســـــت. این تصویر در زمانی گرفته انجام گرفته که نوار مرکزی کهکشان راه شیری، مستقماً بالای سر آسمان لبنان قرار داشته اســـــت.

قسمت پایینی تصویر، مانند قسمت بالا، شش ماه بعد در عرض جغرافیایی مخالف نسبت به تصویر قبلی و در کشور شیلی گرفته انجام گرفته اســـــت؛ یعنی در جنوب خط اســـــتوا.

هر دو تصویر، آسمان شب را دقیقاً در دو جهت مخالف نسبت به یکدیگر نمایش می‌دهند.

قسمت پایینی تصویر، برتصویر انجام گرفته (ماشین ها و همه چیزهای دیگر) سپس به قسمت بالایی اضافه انجام گرفته اســـــت تا همه نوار مرکزی کهکشان راه شیری به صورت یک دایره و تنها در یک تصویر نمایش داده شود.

ستاره‌ها و سحابی های زیادی در این تصویر قابل مشاهده هستند، مخصوصاً ابر ماژلانی بزرگ در نیمه پایینی تصویر، قابل توجه اســـــت.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر این مکان کلیک کنید.


منبع: ناسا (NASA)