متن موزیک و معدنی

حضور مرجع معدن در نمایشگاه جانبی نخستین هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

حضور گروه صنعتی مرجع معدن در نخستین هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران با دنبال تبیین چارچوب های وزارت نفت و توسعه تعامل با شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی در سوم و چهارم اسفند ماه ۹۲

همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران عصر روز یکشنبه (٤ اسفندماه) با برگزاری نشست رویدادی اعضای کمیته باخانومگری قراردادهای نفتی به کار خود پایان داد.

همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران امروز (شنبه سوم اسفند) با حضور بیژن خانومگنه، وزیر نفت آغاز به کار انجام

حضور گروه صنعتی مرجع معدن در نخستین هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران با دنبال تبیین چارچوب های وزارت نفت و توسعه تعامل با شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی در سوم و چهارم اسفند ماه ۹۲

 

همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران امروز (شنبه سوم اسفند) با حضور بیژن خانومگنه، وزیر نفت آغاز به کار انجام این همایش با نقل کردرانی مدیران و مشاوران سر شناس فعالیتهای نفتی تا عصر همان روز ادامه داشت

 

همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران عصر روز یکشنبه (٤ اسفندماه) با برگزاری نشست رویدادی اعضای کمیته باخانومگری قراردادهای نفتی به کار خود پایان داد.