متن موزیک و معدنی

جهان هستی تعداد ساله اســـــت؟ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

جهان هستی تعداد ساله اســـــت؟

دسته بندی : معدنی تاریخ : جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

مطالعات دانشمندان و ستاره شناسان بر اساس شناسایی
قدیمی ترین ستاره موجود در جهان و بررسی توالی آن نشان می دهد که جهان هستی
حدود ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سال پیش شکل گرفته اســـــت.

بشر از بدو حضور خود روی زمین
همواره در پی یافتن جهان هستی و راز کائنات بوده و با هم با پیشرفت فناوری
و دانش، میزان آگاهی و دانش وی از دنیای ستارگان و جهانی هستی افزایش و
افزایش و انجام گرفت، هر تعداد رابرت وودر ویلسون برنده جایزه نوبل،  ستاره شناس و
فیزیکدان مشهور آمریکایی تعدادی پیش در جشنواره علمی اســـــتارموس اسپانیا اعلام
انجام که دانش بشر در زمینه شناخت جهان هستی زیاد ناچیز بوده و ۹۶ درصد از
دنیا برای دانشمندان ناشناخته اســـــت.

در این میان یک سوال که ممکن اســـــت
برای زیادی از افراد به وجود آمده باانجام گرفت، میزان دیرینگی و عمر جهان هستی
اســـــت، در حقیقت پاسخ به این سوال که چه زمانی جهان و کائنات آفریده انجام گرفته اند،
می تواند زیاد جذاب و جالب توجه باانجام گرفت.


به اعتقاد دانشمندان، جهان ۱۳
میلیارد و ۸۰۰ میلیون سال پیش به وجود امده اســـــت که این مدت زمان در مقیاس
های عمر انسان و حیات وی روی کره زمین، زیاد افزایش و طولانی تر بوده و در
حقیقت بشر تنها در میزان زیاد کمی از حیات جهان هستی شریک بوده اســـــت. ممکن
اســـــت با اعلام عمر جهان هستی، این سوال برای شما مطرح شود که دانشمندان بر
چه اساسی این رقم را به دست آورده اند؟ستاره های باســـــتانی


جهان هستی با همه پیچیدگی های
خود، زیاد ساده اســـــت و در حقیقت می توان عمر آن را با عمر قدیمی ترین شی
موجود در آن برابر دانست. بنابراین برای محاسبه عمر جهان هستی، کافی اســـــت تا
عمر قدیمی ترین ستاره موجود در دنیا را تخمین زده و به این ترتیب به قدمت
جهان پی برد.


ستاره ها به صورت خوشه ای یا از
طریق تراکم و انباشتگی به صورت گروهی و در یک زمان متولد می شوند. به این
ترتیب و با بررسی و مطالعه  آن چه که  در ستاره شناسی از آن با عنوان توالی
خاتمه اصلی یا main sequence turn off   یاد می
شود، به بررسی و مطالعه عمر ستارگان پرداخت. طولانی ترین مرحله خانومدگی ستاره
ها صرف سوزاندن منابع هیدروژن می شود. در طول این دوره زیاد طولانی،
ستاره ها دارای ارتباطی مستقیم بین حرارت و میزان درخشندگی خود هستند که بر
اساس آن می توان توالی اصلی آن ها را محاسبه انجام. بر این اساس ستاره های
داغ تر، درخشش افزایشی داشته و روشن تر هستند. به این ترتیب دانشمندان به
مطالعه عمر قدیمی ترین ستاره ها و در نتیجه جهان هستی می پرداخانومد. به صورت حتم
باید در نظر داشت که این رقم یعنی عمر ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ساله جهان
هستی بر اساس دانسته های فعلی بشر و ستاره های کشف انجام گرفته اســـــت و ممکن اســـــت در
فردا با کشفیات جدیدتر، این رقم تغییر انجامه و عمر جهان هستی افزایش شود.


ترجمه: احسان محمدحسینی


منبع: scientificamerican

از سایت سیناپرس