متن موزیک و معدنی

جزییات تولید بنزین از ستاره خلیج فارس • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

جزییات تولید بنزین از ستاره خلیج فارس

دسته بندی : معدنی تاریخ : شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

جزییات تولید بنزین از ستاره خلیج فارس

مدیرعامل جدید شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: تولید بنزین ستاه خلیج فارس از مرز ۳۲۰ میلیون لیتر گذشت. به نقل ایسنا، پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مجاورت پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت تولید اسمی روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و ۵، تولید ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل و سه محصول سوخت جت، ال پی جی و نفت سفید از حدود ۱۱ سال پیش در حال ساخت اســـــت و هم اکنون هم آخرین ماه‌های پایانی این طرح ملی اســـــت که مرتضی امامی – مدیرعامل جدید شرکت نفت ستاره خلیج فارس – در این باره اظهار انجام: نمی خواهم پانورامای زیبا ترسیم کنم، متداوم یکی از بزرگترین مسائل در مدیریت پروژه، پاگذاشتن بر واقعیت بوده اســـــت، زیرا شما از نخستین لحظه ای که عدد غلط بدهی از همان موقع از پلن عقب افتاده ای و کنترل امور را از دست داده ای، اما می گویم این پروژه باید پایان شود، چاره ای غیر از این نیست. وی درباره اینکه هم اکنون وضع پالایشگاه ستاره خلیج فارس دقیقا چطور و در چه مرحله ای از راه اندازی به سر می برد؟ گفت: ابتدا باید بگویم که پروژه ستاره همانند هر پروژه دیگری در این مقیاس، بطور مرحله ای راه اندازی می شود و هم اکنون نیز در آخرین هفته های راه اندازی تکمیل به سر می برد. امامی افزود: آخرین هفته های بهره برداری از فاز نخست که به صورت حتم به موازات آن کارهای راه اندازی فاز دو و سه هم انجام می شود. او در پاسخ به اینکه برخی معتقدند که افتتاح فاز نخست در اردیبهشت ماه امسال یک مراسم نمایشی بود، گفت: بالاخره باید محصول اصلی یعنی بنزین در پالایشگاه تولید می انجام گرفت که بتوان این فاز را افتتاح انجام، ضمن آنکه حیاتیترین تعهد ما تولید بنزین بود که این فراورده از روز نخست افتتاح تولید و در حال اســـــتمرار اســـــت. به گفته امامی، تولید بنزین فاز نخست پالایشگاه که به دلیل دریافت میعانات گازی معقول، با کیفیت بالا و با اســـــتاندارد یورو۴ و اکتان ۹۵ تولید می شود، در حال حاضر روزانه ۶ میلیون لیتر در روز اســـــت، به صورت حتم نفتای سبک واحد ccr، هم به آن اضافه می شود که این میزان حجم تولید بنزین را تا ۱۰ میلیون در روز هم افزایش می دهد. مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس یادآور انجام گرفت که با راه افتادن واحد ۱۸ در آخر آقاادماه ٩٦،می توانیم ادعا کنیم که چرخه تولید بنزین در فاز نخست تکمیل انجام گرفته اســـــت، در این صورت اگر خوراک تکمیل (۱۲۰ هزار بشکه در روز) تحویل بگیریم می توانیم روزانه ۱۲ میلین لیتر بنزین یورو ۴ یا ۵ تولید کنیم. می توان گفت که تولید بنزین در این پالایشگاه از آخر همین ماه (آقااد) به حدود ظرفیت اسمی ۱۲ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. به صورت حتم برخی تجهیزات می بایست رفع اشکال انجام گرفته و یا راه اندازی بشوند تا تولید بنزین به صورت “مستمر و پایدار” به ظرفیت اسمی برسد که مستلزم تعداد هفته فرصت افزایش بعد از تاریخ فوق خواهد بود. وی گفت: در حال حاضر روزانه ۷۷ هزار بشکه میعانات گازی به عنوان خوراک وارد پالایشگاه می شود. همچنین تولید کل بنزین از روز افتتاح پالایشگاه تاکنون زیاد از ٣٢٠ میلیون لیتر بوده که ۲۸۰ میلیون لیتر آن تحویل شرکت ملی پخش انجام گرفته اســـــت. امامی در پاسخ به اینکه آیا پایان واحدهای فاز نخست به طور تکمیل راه اندازی انجام گرفته اند؟ گفت: واحد ایزومریزاسیون در مراحل آخر راه اندازی به سر می برد، هم اکنون در حال شارژ کاتالیست هستیم که زیاد مرحله حساسی اســـــت، زیرا نباید با اکسیژن مخلوط شود؛ با دقت و وسواس زیاد این واحد در حال راه اندازی اســـــت که احتمالا تا هفته فردا به اپایان می رسد. سایر واحدهای فاز نخست بتدریج و بعد از واحد ایزومریزاسیون تکمیل خواهند انجام گرفت. وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که از لحظه ورودم به این پروژه، بر آن تمرکز انجامم، افزایش اطمینان پذیری عملیات پالایش بوده اســـــت؛ یعنی اینطور نباانجام گرفت که یکی دو روز تعداد میلیون لیتر تولید کنیم و بعد از دو هفته سیستم از مدار خارج و تولید با مشکل مواجه شود. بنابراین ما قول بهره برداری تکمیل را با تولید پایان فراورده های پنج گانه “تاکید می کنم با تولید پایان فراورده ها” و ظرفیت تکمیل را برای اواخر پاییز امسال داده ایم. ضمن اینکه تعهد ما در تولید بنزین انجام انجام گرفته و درصدد اســـــتمرار، تثبیت و افزایش تولید آن هستیم. او درباره طولانی انجام گرفتن زمان افتتاح تا راه اندازی تکمیل پروژه نیز اظهار انجام: یکی از حیاتیترین مشکلات پروژه ستاره خلیج فارس در شرایط فعلی این اســـــت که بودجه پیش بینی انجام گرفته آن مصرف انجام گرفته و به دلایل متعدد به تامین نقدینگی مجدد از سوی سهامداران نیاز هست. در حال حاضر به جد پیگیری می شود که چگونه بتوانیم مسائل مالی پالایشگاهی که نخستویت و نقطه توجه همه ارکان نظام اســـــت را حل کنیم و گامهای بعدی را برای تکمیل عملیات برداریم. برای اینکه این بار سنگین به مقصد برسد باید حتما مسائل مالی هم حل شود. امامی افزود: این پالایشگاه پنج محصول شامل بنزین، گازوئیل، سوخت جت، نفت سفید و ال پی جی تولید می کند، به صورت حتم اگر گوگرد را در نظر نگیریم. تمرکز ما به دلیل نخستویت های وزارت نفت و بالانس منفی کشور در تولید و مصرف بنزین، تولید این فرآورده بوده اســـــت. از طرفی به دلیل اینکه افزایش خوراک دریافتی این پالایشگاه به بنزین تبدیل می شود، بنابراین تولید گازوئیل، نفت سفید و ال پی جی میزان کمی بوده و به صورت حتم این در حالی اســـــت که نیاز کشور هم به این محصولات در حال حاضر کم اســـــت.به عنوان مثال ما هم اکنون در کشور، برای گازوییل اضافه تولید داریم. به گفته او، تولید بنزین ۳۲۰ میلیون و ارسال کل بنزین تا امروز ۲۸۱ میلیون لیتر، کل نفتای شیرین ۱۲۴ میلیون لیتر، نفتای ترش ۳۴۰ میلیون لیتر و نفت گاز هم ۴۷۰ میلیون لیتر بوده اســـــت. گازوییلی که در این پالایشگاه تولید می شود، در بین پالایشگاه های کشور جزو باکیفیت ترین هاســـــت، به صورت حتم این در حالی اســـــت که هنوز یک واحد خالص سازی گازوئیل راه اندازی نانجام گرفته که در صورت راه اندازی، کیفیت گازوئیل از میزان کنونی که یورو ۴ اســـــت فراتر می رود.گازوئیل تولیدی که حدود ۲ میلیون لیتر در روز اســـــت دارای کیفیت زیاد بالایی اســـــت که به همین دلیل با گازوئیل پالایشگاه مجاور ترکیب و وارد خط می شود. اگر واحد ۱۶ (واحد مورد نظر خالص سازی گازوئیل) راه اندازی شود، ناخالصی گوگرد گازوییل تولیدی پالایشگاه به زیر ۵۰ پی پی ام در لیتر خواهد رسید. مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در باره تولید و فروش ال پی جی در فردا نیز گفت: دو مدل طرح مد نظر ماهست یکی فروش به سبک بای بک و مدل دوم سرمایه گذاری در تولید که مدل دوم به حدود ۲۰۰ میلیون دلار و ساخت یک خط لوله ۷ کیلومتری نیاز دارد و در این صورت می توان ال پی جی را بطور مستقیم فروخت. از نظر من ال پی جی تولیدی پالایشگاه نفت ستاره مشتری های نیکوی دارد و ما از این بابت نگرانی نداریم. او درباره اینکه آیا میعانات گازی کافی برای خوراک پالایشگاه هایی از این دست برای مدت طولانی وجود دارد؟ توضیح داد: به هیچ عنوان درباره کمبود خوراک میعانات گازی برای پالایشگاه نگرانی ندارم. در حال حاضر تولید هر فاز پارس جنوبی حدود ۴۰ هزار بشکه در روز هست، با ۲۴ فاز موجود روزانه زیاد از ۹۰۰ هزار بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی تولید می شود. همچنین نگرانی در فاز پارس جنوبی بابت تولید میعانات گازی با قرارداد توتال رفع انجام گرفته اســـــت، زیرا حیاتیترین دنبال از قرارداد با توتال، فشار افزایی اســـــت که در صورت انجام آن، آمار تولید میعانات در پارس جنوبی در سالهای فردا بدون تغییر باقی خواهد ماند. بنابراین ولو اینکه با هم ۴۸۰ هزار بشکه در مجموعه پالایشی سیراف و ۳۶۰ هزار بشکه در ستاره خلیج فارس و حتی برای طرح های احتمالی دیگر هم، میعانات اســـــتفاده شود، کمبودی بوجود نخواهد آمد ضمن اینکه در حال حاضر تنها مصرف کننده میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اســـــت. امامی درباره صادرات محصولات این پالایشگاه نیز گفت: به وزارت نفت پیشنهاد انجامه ایم که به جز بنزین که متعهد به توزیع آن در داخل کشور هستیم، مابقی محصولاتمان را بفروشیم که به صورت حتم به سیاســـــتگذاری در قیمت، روش فروش و تشریفات اداری و … نیاز دارد. هم اکنون تعدادین ماه اســـــت که نفتا صادر می شود، اما برای ادامه صادرات در مقیاس وسیع و تعدادین فرآورده، به ساز و کار افزایشی نیاز داریم.

دیدن پیوند ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید پیوند ها را ببینید.