متن موزیک و معدنی

ثبت نام دوره تعلیمی طرح توجیهی با کامفار | پلن ریزی تولید| پلن ریزی و کنترل پروژه • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

ثبت نام دوره تعلیمی طرح توجیهی با کامفار | پلن ریزی تولید| پلن ریزی و کنترل پروژه

دوره تعلیمی کامفار COMFAR

ثبت نام دوره تعلیمی طرح توجیهی با کامفار | پلن ریزی تولید| پلن ریزی و کنترل پروژه در فروردین ماه ۱۳۹۷ پاسخی به دوستداران شرکت بهینه گستر صنایع آرمان اســـــت

ثبت نام دوره تعلیمی تهیه طرح توجیهی با کامفار COMFAR
تاریخ برگزاری: ۲۲ و ۲۳ فروردین ۹۷
مدت دوره: ۱۶ تایم
نام اســـــتاد: دکتر رضا لطفی
مدیرعامل بهینه گستر صنایع آرمان و دکترای مهندسی صنایع
با ارائه گواهینامه معتبر Equal Assurance-AudISO
✅✅پیوند ثبت نام: http://goo.gl/tbFkLj
کانال ما: http://t.me/bgsarman

دوره تعلیمی کامفار COMFAR

دوره تعلیمی کامفار COMFAR

ثبت نام دوره تعلیمی نرم افزار مایکروسافت پروجکت Microsoft Project
تاریخ برگزاری: ۲۵ و ۲۶ فروردین ۹۷
مدت دوره: ۱۶ تایم
نام اســـــتاد: دکتر رضا لطفی
مدیرعامل بهینه گستر صنایع آرمان و دکترای مهندسی صنایع
با ارائه گواهینامه معتبر Equal Assurance-AudISO
✅✅پیوند ثبت نام: https://goo.gl/6MJhth
کانال ما: https://t.me/bgsarman

دوره تعلیمی مایکروسافت پروجکت Microsoft Project

دوره تعلیمی مایکروسافت پروجکت Microsoft Project

ثبت نام دوره تعلیمی پلن ریزی و کنترل تولید
تاریخ برگزاری: ۲۹ و ۳۰ فروردین ۹۷
مدت دوره: ۱۶ تایم
نام اســـــتاد: دکتر رضا لطفی
مدیرعامل بهینه گستر صنایع آرمان و دکترای مهندسی صنایع
با ارائه گواهینامه معتبر Equal Assurance-AudISO
✅✅پیوند ثبت نام: https://goo.gl/9Bf1wV
کانال ما: https://t.me/bgsarman

دوره تعلیمی پلن ریزی و کنترل تولید

دوره تعلیمی پلن ریزی و کنترل تولید