متن موزیک و معدنی

توسعه ‌هزار هکتاری پتروشیمی ماهمنطقه • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

توسعه ‌هزار هکتاری پتروشیمی ماهمنطقه

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

توسعه ‌هزار هکتاری پتروشیمی ماهمنطقه

مدیرعامل سازمان ناحیه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختصاص زمینی به مساحت یک هزار هکتار را برای توسعه این صنعت در ماهمنطقه در دستور کار قرار داد. به نقل شانا، امید شهیدی‌نیا در جمع رویدادنگاران با اشاره به در نظر گرفتن زمین جدیدی برای توسعه صنعت پتروشیمی در ناحیه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهمنطقه تصریح انجام: با توجه به این که زمین‌های قابل اســـــتفاده برای طرح‌های بالادستی و میانی در این ناحیه با محدودیت روبه‌روست، از پارسال ایجاد ناحیه جدیدی در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان این که ناحیه جدید در شرق ناحیه ویژه کنونی قرار دارد، گفت: بخش غیرمتصلی نیز برای صنایع پایین دست پتروشیمی در نظر گرفته انجام گرفته اســـــت. مدیرعامل سازمان ناحیه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به این که ۱۰ طرح برای ناحیه جدید در نظر گرفته انجام گرفته اســـــت که ظرفیت تولید آنها تا هشت میلیون تن در سال پیش بینی می شود، اظهار انجام: هم اکنون ظرفیت پتروشیمی‌های ناحیه ویژه اقتصادی ۲۳.۶ میلیون تن اســـــت. وی با بیان این که عمده طرح‌های جدید پلیمری هستند، تصریح انجام: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال تولید پلیمر از گاز طبیعی اســـــت. مدیرعامل سازمان ناحیه ویژه اقتصادی پتروشیمی یادآور انجام گرفت: ۷۰ طرح پتروشیمی نیز برای توسعه صنایع تکمیلی در نظر گرفته انجام گرفته اســـــت.

دیدن پیوند ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید پیوند ها را ببینید.