متن موزیک و معدنی

تغییر شرایط آزمون اســـــتخدامی وزات نفت در رتبه و معدل!!! • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن:

شرایط آزمون اســـــتخدامی شرکت نفت تغییر انجام!

مدیرکل تعلیم وزارت نفت، تغییرات دفترچه های آزمون اســـــتخدامی این وزارتخانه را تشریح انجام.

۱- داوطلباني كه داراي حداقل ۴ سال سابقه كار متوالي و مرتبط در صنايع نفت و ديگر صنايع مشابه بوده و مدرك تحصيلي كارشناسي خود را تا تاريخ ۹۵/۱۱/۳۰ اخذ نموده باشند مجاز به ثبت نام در آزمون داوطلبان داراي حداقل ۴ سال سابقه كار متوالي و مرتبط مي باشند.
۲-رشته امتحاني “زمين شناسي” به آزمون داوطلبان داراي حداقل ۴ سال سابقه كار متوالي و مرتبط اضافه گرديد (مطابق با صفحه ۲۶ دفترچه راهنما). داوطلبان جهت هشدار از رشته و گرايش هاي تحصيلي مجاز به ثبت نام در رشته زمين شناسي مي توانند به بخش ۱۷ دفترچه راهنما و قسمت “رشته هاي امتحاني” سامانه ثبت نام مراجعه نمايند.
شرايط اختصاصي داوطلبان آزمون فارغ التحصيلان برتر دانشگاهها به صورت ذيل تغيير يافت كه در اين خصوص داوطلبان مي بايست به بخش ۴ دفترچه راهنماي مربوطه مراجعه نمايند.

  • تغيير در رتبه كنكور سراسري مقطع كارشناسي دانشگاههاي دولتي از ۴۰۰۰ به ۶۰۰۰ و مقطع كارشناسي ارانجام گرفت از ۲۰۰ به ۲۵۰
  • تقليل ۱ نمره در شرط حداقل معدل در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارانجام گرفت
  • با توجه به محدوديت ها و شرايط كاري در برخي مناطق عملياتي شركتهاي تابعه وزارت نفت شامل سكوهاي ميدان گازي پارس جنوبي،ناحیه عمومي خارك، ناحیه عمومي ديلم، ناحیه عمومي سيري، ناحیه عمومي لاوان، اشتغال بانوان در اين مناطق امكان پذير نمي باانجام گرفت لذا از آن دسته از بانواني كه اين مناطق را به عنوان نخستويت محل خدمت خود انتخاب نموده اند درخواســـــت مي گردد تا پايان مهلت ثبت نام نسبت به ويرايش هشدارات خود و انتخاب محل هاي خدمتي جديد (در صورت وجود) اقدام نمايند. شايان ذكر اســـــت در صورت عدم ابداًح محل هاي خدمتي فوق، اين انتخابها از فهرست نخستويتهاي انتخاب انجام گرفته داوطلب حذف خواهد انجام گرفت.

 

  • با توجه به ماهيت و ويژگيهاي خاص وظايف مرتبط با رشته مهندسي دريا امكان ثبت نام بانوان در آزمون رشته امتحاني “مهندسي دريا ” وجود ندارد.

 

یاد آوری: زمان ثبت نام آزمون اســـــتخدام وزارت نفت تا تایم ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۶/۹/۱۷ تمدید انجام گرفته اســـــت.

 

برای ثبت نام به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.

 

 

http://azmoon.nioc.ir