متن موزیک و معدنی

تغییرات فصلی در سیارات فراخورشیدی و حیات بیگانه • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

تغییرات فصلی در سیارات فراخورشیدی و حیات بیگانه

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

پژوهش جدید اخترشناسان نشان می‌دهد که تغییرات فصلی در اتمسفر سیاره‌های فراخورشیدی می‌تواند نشانه حیات بیگانه باانجام گرفت.


به نقل ایسنا و به گرازش از اسپیس، محققان با ایجاد یک پروتکل جستجوی جدید با اســـــتفاده از تلسکوپ‌های نسل جدید، به دنبال گسترش توانایی برای شکار بیگانگان اســـــت.

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا و مرکز تحقیقات “UCR” از تغییرات جو زمین در انتقال فصل به فصل اســـــتفاده انجامه اســـــت تا یک مدل شیمیایی از علائمی که می‌تواند نشانه حیات باانجام گرفت، درست کند.

جستجوی بیگانگان در جهان هستی کاری اشتیاق برانگیز اســـــت و ما باید شواهد مشخصی از وجود آنان را پیدا کنیم.

از آنجایی که سیاره‌های فراخورشیدی که ما معتقدیم می‌توانند
از حیات پشتیبانی کنند، برای سفر زیاد از حد دور هستند، دانشمندان اتمسفر
آنها را مطالعه می‌کنند، به این امید که سرنخ‌های بیولوژیکی در اتمسفر این
سیارات بتواند وجود حیات را نشان دهد.

این سرنخ‌ها که به عنوان شناسه‌های زیستی شناخته می‌شوند، با
تلسکوپ‌های تخصصی و نسل جدید قابل مطالعه هستند. تلسکوپ‌هایی مانند تلسکوپ
فضایی جیمز وب که در حال حاضر در حال سرهم‌بندی اســـــت و اجزای گازی متعددی را
که تشکیل‌دهنده جو سیاره‌های فراخورشیدی اســـــت، مطالعه می‌کند.

“ادوارد شوایترمن” دانشجوی دوره فوق دکترا ناسا و سرپرست این
تحقیق جدید گفت: متاسفانه، اندازه‌گیری گاز اتمسفر به تنهایی ممکن اســـــت
گمراه کننده باانجام گرفت. نشانگرهای زیستی رایج مانند حضور اکسیژن و متان
می‌توانند بدون وجود حیات، تولید شوند. بنابراین اعتبار داده‌ها موضوع حیاتیی
اســـــت.

طبق گفته “اســـــتفانی نخستسون”، دانشجوی کارشناسی ارانجام گرفت مرکز “UCR“؛ مطالعه اثر تغییرات فصلی بر این نشانگرهای زیستی، به جای مطالعه صرف آنها، هشدارات افزایشی در مورد پتانسیل حیات به دست می‌دهد.

“نخستسون” و همکارانش یک جدول منحصر به فرد را توسعه دادند که
نشان می‌دهد چگونه فصل‌ها و نور خورشید می‌توانند بر ترکیبات جوی تاثیرگذار
باشند.

وجود حیات روی کره زمین موجب تغییرات فصلی در جو زمین می‌شود.
به عنوان مثال، گیاهان افزایشی در تابستان رانجام گرفت می‌کنند، که براساس این جدول
باعث کاهش کربن دی‌اکسید و افزایش اکسیژن در جو بالای آن ناحیه می‌شود.

“نخستسون” در بیانیه‌ای گفت: بررسی تغییرات جو به عنوان یک
شناسه زیستی، روش امیدوارکننده‌ای اســـــت، زیرا بر روی زمین به صورت بیولوژیکی
مدل‌سازی انجام گرفته اســـــت و احتمالا در سایر دنیاهای میزبان حیات نیز رخ می‌دهد.

وی افزود: کشف حیات براساس تغییرات فصلی نیازی به درک دقیق
بیوشیمی بیگانگان ندارد، زیرا این تغییرات تنها یک واکنش بیولوژیک به
تغییرات فصلی در محیط هستند.

نخستسون توضیح داد: در حالی که این جدول بر اساس زمین طراحی
انجام گرفته اســـــت، دانشمندان می‌توانند از آن برای مطالعه سیارات بیگانه نیز اســـــتفاده
کنند. اگرچه تلسکوپی که قابلیت اســـــتفاده از این کار را دارد، همچنان در
راه ساخت خود قرار دارد.

وی افزود: واقعا حیاتی اســـــت که ما این‌گونه سناریوها را دقیقا
مدل‌سازی کنیم، بنابراین تلسکوپ‌های فضایی و زمینی در فردا می‌توانند برای
شناسایی امیدوارکننده‌ترین شناسه‌های زیستی طراحی شوند.

این مقاله مجله Astrophysical منتشر انجام گرفته اســـــت.