متن موزیک و معدنی

تعیین نخستویت‎‌ها در دور جدید هیئت رییسه کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

به نقل مرجع معدن، در این جلسه، موضوع طراحی تارنمای کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر به بحث گذاشته انجام گرفت. بر این اساس به تصویب رسید موضوع راه‎اندازی تارنمای کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر طی نامه‌ای به هشدار دبیر سندیکا رسانده شود و تخصیص دامنه، میزبان و دیگر موارد فنی با اســـــتفاده حداکثری از امکانات موجود سندیکا و نیز اختصاص بودجه‌ای جهت تکمیل این پروسه در دستور دبیرخانه سندیکا قرار گیرد.

در بخش دیگری از این جلسه طی بحث و بررسی در خصوص نخستویت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کمیته مواردی، چون پیگیری رتبه‌بندی اعضا، تلاش جهت شناساندن اعضا کمیته به یکدیگر و برگزاری جلسه با نماینده سندیکا در شورای هماهنگی تشکل‌ها مطرح انجام گرفت.

در این راســـــتا به عنوان نخستین نخستویت کمیته مصوب انجام گرفت تهیه چک‌لیستی جهت جمع‌آوری هشدارات شرکت‎ها، با توجه به مستندات موجود از سازمان‌هایی مانند منطقهداری و پلن و بودجه، در دستور کار قرار گیرد تا بر اساس آن پلن‌ریزی برای گردآوردی هشدارات تارنما و نیز رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت اعضا در جلسه آتی به بحث گذاشته شود.

  1. علاوه بر این ضمن ارائه پیشنهادی جهت برگزاری جلسه با مدیر کمیته تشخیص صلاحیت سندیکا، تلاش جهت ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های عضو کمیته به‌منظور اســـــتفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط با مسئولین مربوطه جهت اجرایی انجام گرفتن آن در زمره دیگر نخستویت‎های اعضای کمیته اعلام انجام گرفت. به همین منظور به تصویب رسید جهت تحقق کنسرسیوم و رفع موانع ایجاد خطوط اعتباری در پروژه‌های تجدیدپذیر، با سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» جهت برگزاری جلسه مشترک مکاتبه صورت گیرد.

همچنین برگزاری پلن‌هایی، چون بازدید از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به همراه دعوت از مقامات و ایجاد فرصت‌های گفت‌وگو در این زمینه در نخستویت قرار گرفت. براین اساس مقرر انجام گرفت در جلسات عمومی تا جای ممکن از مقامات و مسئولین دست‌اندرکار در بخش انرژی‌های نو دعوت به‌عمل آید تا شرایطی جهت انتقال مستقیم مشکلات اعضا به مسئولین فراهم شود.

در پایان مقرر انجام گرفت در جلسات فردا در خصوص راهکارهای اجرایی انجام گرفتن موضوعات مطرح انجام گرفته بحث و تبادل نظر شود و هشداریه‌های کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های خارجی که در ماه‌های فردا برگزار خواهد انجام گرفت در اختیار اعضا قرا گیرد.