متن موزیک و معدنی

تعداد بک پیوند برای قرار گیری در صفحه نخست گوگل • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعداد بک پیوند برای قرار گیری در صفحه نخست گوگل

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

تعداد بار این سوال را از خودتان پرسیده اید؟ به چه تعداد بک پیوند برای قرار گیری در صفحه نخست گوگل نیاز دارم؟
۵۰ تا ۱۰۰ تا
خب، یک رویداد نیکو برای شما دارم شما به هزاران بک پیوند برای قرار گیری در صفحه نخست گوگل نیاز ندارید.
گوگل الگوریتم های خودش را که بر اساس تعداد بوده را به کیفیت تغییر داده اســـــت. کیفیت بک پیوند ها در ساخت سایت زیاد اهمیت افزایشی دارد.
احتما شما برای قرار گیری در صفحه نخست گوگل کاهش از تعداد انگشتان دستتان به بک پیوند نیاز دارید. می خواهید آنرا به شما ثابت کنم؟

بیایید یک تجربه بدست آوریم!
بعد از یک سال طراحی وب سایت Stream seo ، این وب سایت چیزی حدود ۴۱۰۰ عدد بک پیوند بر اساس majestic seo ساخت. و این وب سایت تعداد مورد از نتایج نخست صفحه گوگل را بدست آورد.

خب بعدش حدس بخانومید چه اتفاقی افتاد؟
آن ها تعداد بک پیوند های زیادی برای آن مقاله ها نساخته بودند. بعضی از آن ها چیزی بین ۲-۳ بک پیوند داشتند. و بهترین آن ها چیزی حدود ۱۰-۱۵ عدد بک پیوند داشتند. و من تنها کسی نیستم که این را می گویم. این یک مقاله در سایت seo moz اســـــت. که توضیح می دهد. چگونه آن ها با ۱۳ بک پیوند به این نتایج رسیدند. همه آن ها با پیوند های متفاوتی بودند.
بنابراین، بیاید یک تجربه دیگر را بررسی کنیم. من سعی انجامم یکی دیگر از مقاله هایم را به صفحه نخست برسانم. در این مکان پایان نتایج را به شما نشان خواهم داد.
تعدادتایی ازمقاله ها که در دسامبر گذشته نوشته انجام گرفته بود را انتخاب انجامم. و مطمئن هستم پایان آن ها ایندکس انجام گرفته اند.
یک نگاهی به کلمه کلیدی در سازمان تحقیقاتی Market Samurai بی اندازید. در این مکان تعداد بازدیدکنندگان در یک ماه را بر اساس یک کلمه کلیدی که در صفحه نخست گوگل قرار دارد مشاهده می کنید.

[تصویر: 1463470228-1.png]

خب حالا،  رتبه من با هر دو کلمه ی کلیدی چیزی حدود ۱۰۰ نتیجه نخست اســـــت، اما در ۱۰ نتیجه نخست یا در صفحه نخست گوگل قرار ندارد. و حالا تعداد بازدید از صفحات را مشاهده کنید.

[تصویر: 1463470342-2.png]

پلن من – به چه تعداد بک پیوند نیاز دارم؟
من این هفته به تست این مقاله می پردازم. از تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۳٫ من سعی می کنم افزایش از ۱-۲ بک پیوند برای این مقاله نسازم(بدوم اسپم و بدون حجم زیاد). و سپس هر رفته مارکت سامورایی را چک می کنم و به شما نمایش می دهم.
سپس مقاله را به سرعت هرفته بروزرسانی می کنم و نتایج را به شما نمایش می دهم. می خواهم هر آنچه را که اتفاق می افتد به شما نشان دهم. هر صفحه ای را که در آن بک پیوند ایجاد انجامم و کلماتی را که در پیوند ها بکار بردم.
درباره کلمات کلیدی داخل پیوند ، من خیلی با دقت عمل می کنم . یا حداقل کلمات کلیدی را در افزایش از ۲۵% بک پیوند ها بکار نمی برم.

کلمات کلیدی زیر را بکار خواهم برد.

 • Squarespace Review
 • Squarespace 6 Review
 • Squarespace vs WordPress
 • Squarespace vs. WordPress
 • WordPress vs Squarespace
 • WordPress alternatives

گزارشات هفتگی:
هفته نخست:
تعداد بک پیوند های ساخته انجام گرفته : ۲
صفحه قرار گیری با کلمه کلیدی squarespace reviewدر گوگل :۱۸
صفحه قرار گیری با کلمه کلیدی square vs wordpress در گوگل: ۱۴
صفحه قرار گیری در یاهو با کلمه کلیدی square vs worpress : ۵

[تصویر: 1463470365-3.png]

در این هفته من تصمیم گرفتن ۲ بک پیوند در دامنه های مختلف ایجاد کنم: Hubpages و  squidoo
این بک پیوند ها در کامنت ها و مقاله ها گذاشته نانجام گرفته، فقط از یک صفحه با محتوای کم درست انجام گرفته اســـــت. من ۲ مقاله مختلف که فکر می کنم رنک نیکوی دارند را در هر دو سایت و مرتبط با کلمه کلیدی squarespace قرار دادم.
هر دوی بک پیوند ها دارای کلمه کلیدی squarespace review هستند.
برای مقایسه my squarespace در مقابل wordpress ، یکی از آن ها شامل “squarespace در مقابل wordpress analysis” اســـــت.
شما می توانید ببینید هر دوی آن ها در رتبه بهری قرار گرفتند و در جایگاه ۱۴ قرار دارند. و در صفحه دوم گوگل هستند.

به علاوه، این را بدانید که هر موقع در صفحات نخست بینگ قرار بگیرید در آن زمان در صفحات دوم گوگل خواهید بود.

هفته دوم:
صادقانه این هفته برای من یکم گیج کننده بود. من تا دیر وقت در حال کار در دفتر بودم و وقت بک پیوند سازی نداشتم. همان طور که می بینید. اما رویداد های نیکوی دارم:
تعداد بک پیوند های ساخته انجام گرفته در این هفته: ۰
صفحه قرار گیری با کلمه کلیدی square review در گوگل: ۱۶
صفحه قرار گیری با کلمه کلیدی Square Vs WordPress : ۱۱
صفحه قرار گیری با کلمه کلیدی Square vs wordpress : ۴

[تصویر: 1463470420-4.png]

رویداد نیکو این اســـــت که با اینحال که بک پیوندی در این هفته ساخته نانجام گرفته منتها رتبه سایت ۲-۴ قدم بهتر انجام گرفته اســـــت.
و همچنین مقاله من در رتبه چهارم ار سایت بینگ قرار دارد.

هفته سوم:
در این هفته بک پیوند هایی که ستخته ام فقط از طریق کامت اســـــت. و مقاله ی جدیدی اضافه نانجام گرفته اســـــت.
تعداد بک پیوند های ساخته انجام گرفته: ۵  کامنت
صفحه قرار گیری با کلمه کلیدی squaspacere review : ۲۲
صفحه قرار گیری با کلمه squarespace vs wordpress : ۳
صفحه قرار گیری در بینگ squarespace vs wordress : ۴

[تصویر: 1463470485-5.png]

همان طوری که مشاهده می کنید mysquare space vs wordpress در رتبه سوم از گوگل قرار دارد.