متن موزیک و معدنی

تعامل با ضابطین قضایی اهرم پیشگیری از سرقت تاسیسات وتجهیزات شبکه‌های توزیع برق • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، در نشست هم اندیشی دفتر حراســـــت وامورمحرمانه این‌شرکت و مدیریت توزیع برق منطقهستان ایجرود و با حضور فرماندهی نیروی انتظامی کلانتری ۱۱ و مدیر پلیس آگاهی منطقهستان ایجرود راهکار‌های تعامل فی مابین در حوزه پیشگیری از سرقت تجهیزات وتاسیسات شبکه‌های توزیع برق بررسی انجام گرفت.

 ابدالی مدیردفترحراســـــت و امورمحرمانه این شرکت ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های ارزشی برادران نیروی انتظامی اســـــتان خانومجان بویژه نیروی انتظامی و پلیس آگاهی منطقهستان ایجرود در حفظ امنیت و سلامت جامعه قدردانی انجام و گفت: نیروی انتظامی متداوم و در همه حال بویژه در صیانت از بیت المال و تاسیسات شبکه‌های توزیع برق یار و همراه این شرکت بوده و هستند.

وی افزود: نقطه‌ی تشابه فعالیت‌های نیروی انتظامی با صنعت برق در حفظ آرامش و امنیت درجامعه اســـــت، شرکت توزیع برق با تامین برق وروشنایی در مناطق مختلف باعث ایجاد آسایش و آسودهی می‌شود و پرسنل نیروی انتظامی در حوزه‌ی عملانجامی خود با حفظ وصیانت از شبکه‌های برق بویژه در حوزه برخورد با سرقت و اســـــتفاده غیرمجاز از انشعاب‌های برق در تداوم وپایداری این نعمت بزرگ سهیم هستند. وی تصریح انجام: با احداث و اجرای برخی پروژه‌های فنی از جمله کابلی انجامن شبکه‌های توزیع برق می‌توان به میزان قابل توجهی از سرقت برق جلوگیری انجام.

در ادامه، طرفین به بررسی راهکار‌های تعامل دوجانبه در کاهش جرایم سرقت از تجهیزات شبکه‌های توزیع برق و اســـــتفاده از انشعاب برق‌های غیرمجاز پرداختند و مقرر انجام گرفت با اجرای پروژه‌های فنی ومهندسی در شبکه‌ها و نیز پیاده سازی اهرم‌های بازدارنده از سوی ضابطین قضایی به میزان قابل توجهی از آسیب به بیت المال جلوگیری گردد.