متن موزیک و معدنی

تحقيقات و مطالعات مورد نياز به منظور ازدياد برداشت ... • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تحقيقات و مطالعات مورد نياز به منظور ازدياد برداشت …

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

تحقيقات و مطالعات مورد نياز به منظور ازدياد برداشت …

با همكاري متخصصين پژوهشگاه صنعت نفت؛

تحقيقات و مطالعات مورد نياز به منظور ازدياد برداشت در ميدان يادآوران انجام گرديد

دكتر عزت‌اله كاظم‌زاده، رييس پژوهشكده مهندسي نفت پژوهشگاه صنعت نفت از مطالعات، تحقيقات آزمايشگاهي و خدمات فناروانه در راســـــتاي ازدياد برداشت در ميدان يادآوران رویداد داد.

دكتر كاظم‌زاده با بيان اين كه در اين طرح، تحقيقات جامع آزمايشگاهي و مطالعاتي در بخش‌هاي مختلف انجام انجام گرفته اســـــت، گفت: اين تحقيقات در بخش‌هاي ازدياد برداشت، زمين‌شناسي، آناليز معمولي و ويژه مغزه، آسيب ساخانومدي و سيال مخخانوم به منظور طراحي پايلوت ميداني فرآيندهاي ازدياد برداشت مانند تزريق متناوب آب و گاز، تزريق امتزاجي و غير امتزاجي گاز بر روي ميدان يادآوران انجام انجام گرفته اســـــت تا بتوانيم از عدم قطعيت و ريسك‌‌هاي احتمالي جلوگيري كنيم.

وي تصريح كرد: در راســـــتاي توسعه ميدان نفتي يادآوران، شركت سينوپك با انعقاد دو قرارداد، مطالعات، تحقيقات آزمايشگاهي و خدمات فناورانه اين ميدان را به منظور ازدياد برداشت به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار كرده اســـــت.

رييس پژوهشكده مهندسي نفت پژوهشگاه به فعاليت‌هاي انجام گرفته در راســـــتاي راه‌اندازي پايلوت ازدياد برداشت نيز اشاره كرد و افزود: تحقيقات آزمايشگاهي فرآيند‌هاي ازدياد برداشت و خدمات فناورانه، نظير بررسي مشكلات عملياتي تشكيل رسوب آسفالتين در محيط متخلخل در حين توليد طبيعي و تزريق گاز به صورت امتزاجي و غير امتزاجي، بررسي‌هاي همه‌جانبه مرتبط با تزريق گاز مانند حداقل فشار امتزاجي، تورم، بررسي خصوصيات و مشكلات محتمل آب كانديداي تزريق در فرآيند متناوب گاز و آب و بررسي و بهينه‌سازي فاكتور‌هاي مختلف تزريق متناوب گاز و آب به منظور اجراي پايلوت ميداني از حیاتی‌ترين اقداماتي اســـــت كه در پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته اســـــت.

دیدن پیوند دانلود برای میهمانان امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد شوید