متن موزیک و معدنی

بیطرف وزیر قابل اتکایی نیست • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

بیطرف وزیر قابل اتکایی نیست

دسته بندی : معدنی تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

به نقل مرجع معدن، علی ادیانی درباره وزرای پیشنهادی گفت: نکته دیگری که وجود دارد و می‌توان در خصوص وزرای پیشنهادی آن را مورد نقد قرار داد، این اســـــت که برخی وزرای پیشنهادی اساساً در تراز وزارت نیستند و متاسفانه افرادی با سطح علمی و سابقه مدیریتی پایین برای برخی از وزارتخانه‌های سنگین و فراملی معرفی انجام گرفته اند.

وی افزود: در همین رابطه برای وزارتخانه‌ای همچون وزارت ارتباطات و فناوری هشدارات فردی معرفی انجام گرفته اســـــت که مدرک لیسانس دارد، در صورتی که این وزارتخانه دارای شخصیت‌های علمی و تخصصی فوق العاده اســـــت.

این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، اگر قرار اســـــت با دنیا از منظر نرم افزاری نقل کرد بگوییم باید بدانیم که با توجه به دامنه ارتباطات امروز در دنیا، وزارت ارتباطات نقش کلیدی و حساسی دارد.

عضو هیئت مدیره کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح انجام: در خصوص معرفی حبیب الله بی طرف برای وزارت نیرو باید گفت که سابقه وی در دوره قبلی وزارت ثابت انجامه اســـــت تصمیماتی که در زمان وی در خصوص سدسازی‌ها و انتقال آب از سرشاخه‌ها و نوع مدیریت و راهبرد‌ها اتخاذ انجام گرفته به مرور زمان برای کشور بحران ایجاد انجامه اســـــت از این رو معتقدم که نمی‌تواند وزیر قابل اتکایی برای سکانداری وزارت نیرو باانجام گرفت.