متن موزیک و معدنی

بوئینگ 763ER و فرصتی برای پروازهای دوربرد ایرلاینهای ایرانی • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

بوئینگ ۷۶۳ER محبوبترین و پرفروش ترین عضو خانواده ۷۶۷ اســـــت .

و تقریبا زیاد از نیمی از هواپیماهای مسافربری تولید ۷۶۷ به ۷۶۳ER اختصاص دارد .

برد عالی و ظرفیت معقول و موتورهای نیکو باعث انجام گرفته اســـــت تا هزینه به کارگیری این هواپیما کاهش یابد .

موتور با قدرت ۲۶۵ تا ۲۸۵ کیلونیوتن :

جنرال CF6-80 که روی ایرباس ۳۰۶ و ۳۱۳ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ام دی ۱۱ و بوئینگ ۷۴۴ و دیگر مدلهای ۷۶۷ نصب انجام گرفته هزینه به کارگیری را به انجام گرفتت کاهش میدهد .

پی دبلیو ۴۰۰۰ که روی ایرباس ۳۰۶ و ۳۱۳ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ام دی ۱۱ و بوئینگ ۷۴۴ و ۷۷۲ معمولی و ۷۷۲ER و ۷۷۳ معمولی و دیگر مدلهای ۷۶۷ نصب انجام گرفته

هزینه به کارگیری را کاهش میدهد .

رولز رویس ار بی ۲۱۱ که روی بوئینگ ۷۴۴ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و توپولف ۲۰۴ و دیگر مدلهای ۷۶۷ اســـــت هزینه به کارگیری را کاهش میدهد .

ظرفیت :

حمل ۲۲۰ نفر در ۳ کلاس و ۲۸۰ نفر در ۲ کلاس و ۳۱۰ نفر در ۱ کلاس و ۳۵۰ نفر در یک کلاس ماکسیمم

برد :

۱۱۱۰۰ کیلومتر

توانایی رقابت :

بوئینگ ۷۶۳ER توان رقابت با ایرباس ۳۳۳ و بوئینگ ۷۶۴ER و ۷۷۳ معمولی و ۱۰-۷۸۷ را دارد .

همچنین در راههای تا ۱۱۱۰۰ کیلومتر توان رقابت با ایرباس ۳۳۲ و ۳۴۳ و ۳۳۰ نئو و بوئینگ ۷۴۴ و ۷۷۲ER و ۷۸۹ را دارد .

مشخصات :

کرو ۲ نفر

طول ۵۴٫۹۴ متر

عرض کابین ۴٫۷۲ متر ( به صورت ۲+۳+۲ و یا ۲+۴+۲ اکونومی و ۲+۲+۲ بیزینس و ۱+۲+۱ بیزینس کلاس و ۱+۱+۱ فرست کلاس )

وخانوم خالی ۹۰ تن

حداکثر وخانوم برخاســـــت ۱۸۷ تن

سرعت کروز ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلومتر

با اینحال تعدادی بدون شارلکت و برخی دارای شارلکت هستند .

تعداد تولید بوئینگ ۷۶۳ER حدود ۵۴۰ فروند اســـــت که ۴۳۰ فروند اکتیو و در حال پرواز اســـــت .

که ۳۰۰ فروند در اختیار ۱۱ ایرلاین و مایقی در اختیار ایرلاینهای دیگر با ۱ تا ۷ فروند اســـــت )

با اینحال با توجه به فروش این هواپیما توسط ایرلاینهای دیگر برای ورود تایپهای جدید فرصت نیکوی برای خرید این هواپیما توسط ایرلاینهای کشورمان برای

رقابت در راههای دوربرد اســـــت .