متن موزیک و معدنی

بهره برداری از نخستین ترانسفورماتور کم صدای ساخت داخل • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

بهره برداری از نخستین ترانسفورماتور کم صدای ساخت داخل

دسته بندی : معدنی تاریخ : سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

به نقل مرجع معدن، عظیم بلبل آبادی مدیرعامل شرکت برق ناحیه‌ای گیلان در خصوص این موفقیت و نوآوری گفت: برای کنترل سطح صدا در حد مجاز یا کاهش سطح صدا و جلوگیری از آلودگی صوتی به خصوص در مناطق مسکونی و جهت رفاه حال مشترکان در پست‌های انتقال و فوق توزیع، شرکت برق ناحیه‌ای گیلان ایده اســـــتفاده از ترانسفورماتور‌های کم صدا را در دستور کار خود قرار داد و به سفارش برق ناحیه‌ای گیلان نخستین ترانسفورماتور‌های کم صدا توسط گروه کارخانجات ایران ترانسفو ساخته انجام گرفت و موفق انجام گرفتیم این ترانسفورماتور‌ها را در پست ۲۰/۶۳ کیلوولت توحید گلسار نصب کنیم.

مدیرعامل شرکت برق ناحیه‌ای گیلان در خصوص پروژه پست ۶۳.۲۰ کیلوولت توحید گلسار گفت: پست ۶۳.۲۰ کیلوولت توحید گلسار شرکت برق ناحیه‌ای گیلان که در آن از دو دستگاه ترانس ۴۰MVA کم صدا اســـــتفاده انجام گرفته با دنبال تقویت و پایداری و تعدیل بار شبکه فوق توزیع و توزیع شمال منطقه رشت، در ناحیه گلسار رشت احداث انجام گرفته و در بهار سال ۹۷ برقدار خواهد انجام گرفت.

 عظیم بلبل آبادی در خصوص مشخصات فنی پروژه گفت: این پست با ظرفیت ۴۰*۲ مگنخستت آمپر دارای دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت، دو فیدر ترانس ۶۳ کیلوولت، دو فیدر ورودی ترانس ۲۰ کیلوولت و ۱۲ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت و ۴ فیدر خاخانومی بوده که سیستم عایقی آن از نوع GIS اســـــت.

پست‌های GIS به دلیل ماهیت وجودی (کمپکت بودن) به زمین کاهشی برای احداث نیاز دارد. به منظور تقویت و پایداری شبکه فوق توزیع کلان منطقه رشت و باتوجه به کمبود زمین در محدوده منطقهی، احداث این پست با عایق گازی و سیستم کنترلی توزیع انجام گرفته (DCS) انجام انجام گرفته اســـــت.

شایان ذکر اســـــت که مشاور این پروژه، شرکت قدس نیرو و پیمانکار آن شرکت صفانیکو اســـــت. این پست در ناحیه گلسار رشت، بلوار گیلان، انتهای خیابان ۱۹۲ واقع انجام گرفته اســـــت.