متن موزیک و معدنی

بزرگترین مانور بحران اســـــتان یزد در منطقهستان خاتم اجرا انجام گرفت • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، علیرضا ابراهیمی، مدیر برق منطقهستان خاتم از ابداًح و بهینه سازی شبکه‌های برق منطقهستان خاتم با باحضور ۳۱ اکیپ عملیاتی از اســـــتان‌های یزد، فارس و کرمان رویداد داد و گفت: برای اجرای بزرگترین مانور اســـــتان یزد افزون بر ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه انجام گرفت که ۱۵۵ میلیون تومان مربوط به اعتبار منطقهستان خاتم از محل ابداًح و بهینه سازی و ۴۵ میلیون تومان از بودجه بحران هزینه انجام گرفته اســـــت.

وی با اشاره به بهره برداری از خاموشی فوق توزیع در خروجی شماره ۹ پست چاهک، مدت زمان اجرای این مانور را شش تایم اعلام انجام و افزود: ۸۸۰ مقره سوخانومی، ۲۹۰ مقره راس تیری، ۷۰ رابط شبکه، ۱۰ مجموعه کات اوت فیوز، چهارعدد برقگیر تعویض و علاوه بر رفع حریم شبکه ورودی چاهک، ۶۰۰ کاور کراس آرم نصب انجام گرفت.

وی نصب ۶۰۰ کاور کراس آرم را در راســـــتای کمک به محیط زیست، کاهش پرنده خانومی در ناحیه وافزایش پایداری خطوط برق بیان انجام.

محمدحسین زحمتکش، مدیر بحران و مسئول عملیات مانور منطقهستان خاتم در نقل کردانی دنبال از برگزاری مانور را بهبود و ارتقاء کیفی، افزایش ضریب اطمینان شبکه و خدمت رسانی بهتر به مشترکین با کاهش خاموشی برشآقا.

وی افزایش توان و آمادگی نیرو‌های اجرایی، شناخت اســـــتان‌های همجوار با شبکه‌های اســـــتان یزد، افزایش توان مدیریت و رهبری بحران‌ها و کمک به حفاظت از محیط زیست با نصب کاور برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان را از دیگر اهداف مانور بیان انجام.

زحمتکش به حضور فعال اکیپ‌های برق نواحی یزد و منطقهستان‌های همجوار پیمانکاران بومی و نواحی اســـــتان، سازمان‌های خدمت رسان نظیر: راه و ترابری، اورژانس، هلال احمر، نیروی انتظامی، بهداشت، بسیج، سپاه پاسداران، شرکت گاز و مدیریت بحران اســـــتانداری و فرمانداری خاتم اشاره انجام.

شایان ذکر اســـــت ۱۳۵ نیروی فعال در جریان مانور بزرگ منطقهستان خاتم حضور داشته و از مزیت‌های آن می‌توان به محک معقول بهره برداران امور‌های سه گانه و نواحی یزد در شرایط بحران اشاره انجام.