متن موزیک و معدنی

برگزاری دوره تعلیمی اصول طراحی و بهره برداری از پنل‌های خورشیدی در شرکت برق ناحیه‌ای سمنان • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، با حضور مدیران، معاونان و کارکنان شرکت برق ناحیه‌ای سمنان سمینار تعلیمی دوره تعلیمی اصول طراحی و بهره برداری از پنل‌های خورشیدی در سالن اجتماعات این شرکت برگزار انجام گرفت.

ابراهیم شیروی کارشناس ارانجام گرفت مهندسی برق و مدرس این دوره، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به علت رانجام گرفت روزافزون نیاز بشر به انرژی‌های گوناگون دانست و افزود: تامین انرژی با سوخت فسیلی علاوه بر ایجاد آلودگی هوا و محیط زیست، موجب نابودی منابع طبیعی می‌شود.

شیروی اظهار داشت: ایران به دلیل داشتن زیاد از ۳۰۰ روز هوای آفتابی و قرار گرفتن بر روی کمربند تابشی از پتانسیل بالایی برای اســـــتفاده از انرژی خورشیدی برخورداراســـــت که اســـــتفاده از پنل‌های فتوولتائیک معقول‌ترین شیوه تولید انرژی اســـــت.

مدرس این دوره، با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در سال‌های اخیر گفت: در کشور ایران نیز بنا به دلایلی، چون رایگان بودن منبع انرژی، سود سرشار اقتصادی، اتلاف نانجام گرفتن انرژی، هزینه اندک تعمیرات، مدیریت در مصرف، کاهش مصرف در زمان اوج پیک مصرف، انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه یافته اســـــت.

وی اظهار امیدواری انجام: با بکارگیری روزافزون از سیستم‌های پاک، قدم موثری در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برداشته و زمینی پاک برای خود و نسل فردا بوجود بیاوریم.

در این دوره همچنین پیرامون انواع نیروگاه خورشیدی، معرفی تجهیزات سیستم‌های خورشیدی، سیستم‌های خورشیدی متصل و منفصل از شبکه، تولید انرژی الکتریکی براساس صفحات فتوولتائیک و مزیت این سیستم‌ها به انواع پنل‌های خورشیدی، روش نصب پنلها، انواع اینورتر‌های خورشیدی ومعایب و مزایای آن و نیز توضیحانی در خصوص نرم افزار pvsyst (نحوه طراحی نیروگاه خورشیدی) توسط مهندس نقوی‌ها ارائه و شرکت کنندگان با نحوه طراحی یک نمونه عملیاتی انجام گرفته آشنا انجام گرفتند.