متن موزیک و معدنی

برق منطقه‌ها و روستا‌های لرستان وصل انجام گرفت • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

برق منطقه‌ها و روستا‌های لرستان وصل انجام گرفت

دسته بندی : معدنی تاریخ : شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن،  آریایی اظهار داشت: به علت وقوع طوفان انجام گرفتید در قبل از ظهر امروز، در برخی نقاط اســـــتان به شبکه انتقال و توزیع برق خسارات زیادی وارد انجام گرفت و برق در پاره‌ای از نقاط اســـــتان از جمله کل منطقهستان دوره چگنی برای ساعاتی قطع انجام گرفت.

وی ادامه داد: باتلاش پرسنل شرکت توزیع برق منطقهستان‌های آسیب دیده، هم اکنون برق در سطح پایانی منطقه‌ها و روستا‌های اســـــتان برقرار انجام گرفته و تنها در بخش کوچکی از ناحیه رباط خرم آباد با خاموشی مواجه هستیم که تا ساعات فردا برق این قسمت هم وصل خواهد انجام گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان افزود: علت قطع برق در پاره‌ای از مناطق منطقهی خرم آباد شکستن شاخه‌های خشک و سقوط درختان بر روی شبکه توزیع برق بوده اســـــت.