متن موزیک و معدنی

بالگردی برای مریخ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

بالگردی برای مریخ

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

ناسا اعلام انجامه اســـــت به همراه مریخ‌نورد سال ۲۰۲۰ خود، بالگردی را عازم سیاره سرخ می کند تا به گشت خانومی بر فراز سطح مریخ بپردازد.

بالگرد مریخ

سازمان هوا و فضانوردی ایالات متحده، ناسا، اعلام انجامه اســـــت در نظر دارد تا در سال ۲۰۲۰ بالگردی به نام بالگرد مریخ (The Mars Helicopter) را عازم سیاره سرخ کند. این بالگرد کوچک و خودکار به همراه مریخ‌نورد ۲۰۲۰ عازم مریخ خواهد انجام گرفت.

این ماموریت در حال حاضر برای اعزام در ماه جولای سال ۲۰۲۰ آماده می‌شود.


دنبال اصلی از اعزام این بالگرد به مریخ تایید امکان پذیر بودن ارسال و
کارآمدی ابزارهای پرنده درون جوی سنگین‌تر از هوا در جو مریخ اســـــت. رقیق
بودن جو این سیاره عامل حیاتیی اســـــت که پرواز پرنده‌های سنگین‌تر یا چگال‌تر
از هوای مریخ، مانند بالگرد یا هواپیما را با چالش مواجه می کند و به همین
دلیل تا کنون عمده ایده‌های کاوش های هوابرد در مریخ بر ایده بالن‌های سبک
تمرکز داشت.

بالگرد مینیاتوری برای جو رقیق مریخ

این بالگرد کوچک که حاصل چهار سال طراحی مهندسان ناسا
اســـــت، تنها یک کیلوگرم وخانوم دارد و اندازه آن در حد یک توپ تنیس اســـــت. این
بالگرد از دو پره گردان به طول ۱/۱ متر اســـــتفاده می‌کند

این پره ها که انرژی مورد نیاز خود را از باتری‌های لیتیوم قابل شارژ با
انرژی خورشیدی دریافت می‌کنند سرعت دورانی معادل سه هزار دور در دقیقه
دارند که این بالگرد را قادر به پرواز در جو رقیق مریخ خواهد انجام.

روی زمین، زیادینه ارتفاعی که بالگردها به آن رسیده‌اند حدود ۱۲ کیلومتری
از سطح دریا اســـــت. هر چقدر از سطح زمین ارتفاع افزایشی بگیریم به دلیل رقیق
انجام گرفتن هوا، بالگردها نمی‌توانند نیروی بالابر لازم را تامین کنند.

داده نگاری بالگرد مریخی

Courtesy: JPL/NASA

در مقام مقایسه، غلظت جو مریخ در سطح این سیاره معادل غلظت جو زمین در ارتفاع ۳۰ کیلومتری از سطح آبهای آزاد اســـــت.

به همین دلیل مهندسان برای اینکه بتوانند بالگردی برای جو مریخ طراحی کنند باید دو مولفه را تا حد امکان به مرزهای خود نزدیک می‌انجامند.

از یک سو جرم این بالگرد باید تا نهایت ممکن کم و از سوی دیگر توان و نیروی موتور آن باید تا حد امکان بالا باانجام گرفت.

حال به نظر می‌رسد مهندسان ناسا توانسته‌اند این چالش را تا حد قابل قبولی از سر راه بردارند. آن‌ها در رویدادی که این هفته منتشر انجامند، اعلام انجامند که توانسته اند این بالگرد را در محیط شبیثه سازی انجام گرفته جو مریخ با موفقیت آزمایش کنند.

بالگردی قلمدوش مریخ نورد ۲۰۲۰ 

این بالگرد کوچک مطابق پلن قرار اســـــت سفر خود به سیاره سرخ را در کنار
محموله مریخ نورد ۲۰۲۰ به انجام برساند و اندکی بعد از آنکه این مریخ نورد
با کمک مکانیزم جرثقال آسمانی (مشابه ساختار فرودی که برای فرود مریخ نورد
کنجکاوی اســـــتفاده انجام گرفته بود) بر سطح سیاره سرخ فرود آمد، پرواز خود بر فراز
آسمان بیگانه مریخ را آغاز کند.

این نخستین هواگردی رباتیک زمینیان در آسمان سیاره ای دیگر خواهد بود.

این
بالگرد به دلیل فاصله زمانی ۳ تا ۲۲ دقیقه ای که برای ارسال و دریافت
فرمان از زمین تا مریخ وجود خواهد داشت به صورت خودکار عمل خواهد انجام و
برای مقابله با سرمای کشنده مریخ به یک ساختار گرما زا نیز مجهز اســـــت.

این بالگرد مینیاتوری بودجه ای در حدود ۲۳ میلیون دلار را به خود اختصاص
داده اســـــت. مهندسان ناسا امیدوارند دوره ماموریت آن حداقل سی روز به طول
بیانجامد و در این مدت بتوانند حداقل پنج پرواز کوتاه را در آسمان مریخ
انجام دهند.

در نخستین پرواز پلن ریزی انجام گرفته برای این ماموریت قرار اســـــت این بالگرد تا ارتفاع  سه متری از سطح اوج بگیرد.

بالگرد آزمایشی، رهیاب احتمالی

به دلیل اینکه این ماموریت تنها آزمون فناوری اســـــت هیچ ابزار علمی ویژه
ای روی این بالگرد نصب نانجام گرفته اســـــت. تنها دوربین مینیاتوری کوچکی بر عرشه این
بالگرد قرار خواهد داشت تا بتواند برخی از تصویر ها هوایی از سطح مریخ را
تهیه کند.

اما با وجودی که این بالگرد برای اهداف علمی طراحی انجام گرفته اســـــت در صورت
موفقیت در پرواز آزمایشی خود می تواند به کمک موثری برای ماموریت مریخ نورد
۲۰۲۰ بدل شود.

اگر پرواز های این بالگرد بتواند ادامه پیدا کند این ابزار می تواند در
پروازهای خود راه پیش روی مریخ نورد را بازبینی انجامه و بر اساس هشدارات و
تصویر های که به زمین می فرستد، مهندسان با تشخیص موانع و خطرهای پیش روی
مریخ نورد راههای امن تری را برای آن انتخاب کنند.

به عبارت دیگر در صورت موفقیت این بالگرد می تواند در نقش رهیابی برای این مریخ نورد نقش گیم کند.

افزایش درباره مریخ:


* همه راه ها به مریخ ختم می شود؟

* گزارش فرود مریخ نورد «کنجکاوی»

همراه با مریخ در طول تاریخ

* گفتگو با دکتر فیروز نادری در آستانه فرود مریخ نورد «کنجکاوی»

مریخ ۲۰۲۰: هجوم مجدد زمینی ها

مریخ نورد ۲۰۲۰ که همانند نمونه پیشین خود، مریخ نورد کنجکاوی نیروی خود
را از به کمک یک راکتور کوچک پلوتونیومی تامین می کند، قرار اســـــت در ماه
جولای سال ۲۰۲۰ سفر خود رابرفراز یک پرتابگر اطلس ۵ به سوی مریخ آغاز کند.

درحالیکه پنجره پرواز به سوی مریخ برای سال جاری تنها شاهد یک پرتاب به
سوی مریخ بود و طی آن ماموریت اینسایت (Insight به معنی بینش و نگاهی به
درون) و یک مکعبواره به نام مکعب مریخی شماره یک (Mars Cube One) بود پنجره
پرواز سال ۲۰۲۰ زیاد پرترافیک خواهد بود.

در این سال نه تنها مریخ نورد ۲۰۲۰ راهی مریخ می شود که ماموریت اروپایی
مریخ نورد اگزومارس، ماموریت مریخ امارات متحده عربی، نخستین ماموریت
فضایی چین به مقصد مریخ و ریز ماهواره ژاپنی مریخ قرار اســـــت عازم مریخ شوند.

این پنجره پرواز – به شرطی که همه ماموریت ها بتوانند خود را تا آن زمان
آماده کنند – یادآور پنجره پروازی نخستین سال های قرن بیستم اســـــت که
کاروانی از ربات‌های زمینی (از جمله دوقلوهای مریخ نورد) عازم مریخ بودند.

بالگرد بعدی: تایتان

موفقیت این ماموریت می‌تواند چشم انداز فردا ماموریت ها مشابه را تغییر
دهد و این بالگردها را به جز ثابتی از ماموریت های فردا مریخ بدل کند.

اگر این ماموریت موفق شود یکی از اهداف بعدی که جامعه علمی مشتاق اعزام
بالگردی (این بار با نیروی اتمی) برای کاوش خواهد بود، تایتان، قمر
شگفت‌انگیز زحل اســـــت که از جوی غلیظ برخوردار اســـــت و هشداراتی که یک بالگرد
اتمی می‌تواند از آن به زمین ارسال کند ارزشی بی‌نظیر خواهد داشت.

منبع: وب‌سایت پوریا ناظمی