متن موزیک و معدنی

بازدید مدیران شرکت توسعه نفت از کارخانه لوله سازی ماهمنطقه • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

به نقل روابط عمومی گروه صنعتی مرجع معدن در بازدیدی یک روزه که به دعوت گروه صنعتی مرجع معدن از شرکت مهندسی توسعه نفت بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای توسعه ای شرکت ملی نفت حامی ساخت داخل انجام می انجام گرفت تعداد ۲۰ نفر از مدیران ، مجریان و کارشناسان طرحهای شرکت متن از مراحل خط تولید لوله و خصوصا آزمایشگاه گاز ترش بازدید نمودند . در حاشیه بازدید جلسه آشنایی با تولیدات و پروژه های گروه صنعتی مرجع معدن نیز برگزار انجام گرفت